SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Wood conservation - M148013
Title: Konzervování dřeva
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Interchangeability : N148071
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The target of this subject is to familiarise students with wood structure and its properties, connection with wood structure and causes of wood damage, with methods of conservation and wood preservation.
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able:

Structure, properties and process of damage of wood.

Methods of preservation and conservation of wood.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literature -

R Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo, STOP, Praha 2000.

A Rowell R.M. (ed.): Handbook of wood chemistry and wood composites. Taylor and Frencis, 2005.

A Unger A. Schniewind A.P., Unger W.: Conservation of wooden artifacts. A handbook. Springer, 2001.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Learning resources -

e-learning

Last update: Kučerová Irena (30.01.2018)
Syllabus -

1.Sructure of coniferous tree

2. Structure of deciduous tree

3. Wood properties

4. Causes of wood damage: abiotic agents

5. Wood damage: biological agents

6. Wood research

7. Wood preservation

8. Disinfection and disinfestation

9. Wood coatings

10. Polychromie

11. Adhesives for wood

12. Puttying of wood

13. Wood consolidation

14. Water logged wood

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Registration requirements -

none

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.9 54
3 / 3 85 / 84
 
VŠCHT Praha