SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2019/2020
  

On Sunday, February 12, 2023, service work will realise on the SIS web interface. Access to the system will be restricted.

We apologize for any inconvenience caused

Laboratory Project of Programm SVL I - M150008
Title: Laboratorní projekt programu SVL I
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Chemical Technology (150)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:7
E-Credits: summer s.:7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Guarantor: Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D.
Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Rada Miroslav Ing. CSc.
Class: Specializační laboratoř
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Rada Miroslav Ing. CSc. (15.02.2018)
Na začátku semestru je každému posluchači zadáno téma práce, které nemusí přímo souviset s budoucí diplomovou prací. Témata jsou odvozována od řešených výzkumných nebo technických projektů na ústavu a jsou koncipována pro posílení samostatného technického myšlení studentů. Součástí práce je literární rešerše a experimentální práce. Studenti jsou zařazeni k jednotlivým pracovníkům ústavu, u kterých pracují celý semestr na zadaných tématech. Student pod odborným vedením experimentálně řeší samostatné téma.Semestrální práci předkládá posluchač písemně, zpracovanou na počítači a ústně ji ve formě posteru může obhajovat v rámci SVK.
Aim of the course - Czech
Last update: Rada Miroslav Ing. CSc. (15.02.2018)

Studenti budou umět:

Samostatně a systematicky pracovat na výzkumném projektu

Literature -
Last update: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (22.02.2018)

R: The literature recommended by supervisors

A: The On-line database , e.i. Web of Knowledge, Scopus, Reaxys, etc..

Learning resources - Czech
Last update: Rada Miroslav Ing. CSc. (15.02.2018)

elektronické databáze http://knihovna.vscht.cz/

Syllabus - Czech
Last update: Rada Miroslav Ing. CSc. (15.02.2018)

1. Literární rešerše na zadané téma

2. Návrh experimentu

3. Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury

4. Realizace experimentálních prací

5. Vyhodnocení výsledků experimentálních prací

6. Sepsání semestrální práce

Registration requirements - Czech
Last update: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Ne

Course completion requirements - Czech
Last update: Rada Miroslav Ing. CSc. (15.02.2018)

Minimálně 90% účast a odevzdání protokolů z individuálních projektů.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 2 56
7 / 7 196 / 196
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha