SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Laboratory Project of Programm SVL I - M150008
Title: Laboratorní projekt programu SVL I
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Chemical Technology (150)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:7
E-Credits: summer s.:7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D.
Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Rada Miroslav Ing. CSc.
Class: Specializační laboratoř
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Na začátku semestru je každému posluchači zadáno téma práce, které nemusí přímo souviset s budoucí diplomovou prací. Témata jsou odvozována od řešených výzkumných nebo technických projektů na ústavu a jsou koncipována pro posílení samostatného technického myšlení studentů. Součástí práce je literární rešerše a experimentální práce. Studenti jsou zařazeni k jednotlivým pracovníkům ústavu, u kterých pracují celý semestr na zadaných tématech. Student pod odborným vedením experimentálně řeší samostatné téma.Semestrální práci předkládá posluchač písemně, zpracovanou na počítači a ústně ji ve formě posteru může obhajovat v rámci SVK.
Last update: Rada Miroslav (15.02.2018)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

Samostatně a systematicky pracovat na výzkumném projektu

Last update: Rada Miroslav (15.02.2018)
Literature -

R: The literature recommended by supervisors

A: The On-line database , e.i. Web of Knowledge, Scopus, Reaxys, etc..

Last update: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Learning resources - Czech

elektronické databáze http://knihovna.vscht.cz/

Last update: Rada Miroslav (15.02.2018)
Syllabus - Czech

1. Literární rešerše na zadané téma

2. Návrh experimentu

3. Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury

4. Realizace experimentálních prací

5. Vyhodnocení výsledků experimentálních prací

6. Sepsání semestrální práce

Last update: Rada Miroslav (15.02.2018)
Registration requirements - Czech

Ne

Last update: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Minimálně 90% účast a odevzdání protokolů z individuálních projektů.

Last update: Rada Miroslav (15.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 2 56
7 / 7 196 / 196
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha