SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Petrochemistry - M215003
Title: Petrochemie
Guaranteed by: Department of Sustainable Fuels and Green Chemistry (228)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Matějovský Lukáš Ing. Ph.D.
Interchangeability : N215010
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The course acquaints students with the production of basic large volume petrochemicals, i.e. chemicals produced from oil and natural gas. Production of ethylene, propylene, buta-­1,3-diene, benzene, toluene, xylenes, hydrogen, synthesis gas and alkanes is explained. The production of the chemicals is followed by elucidation of production and utilization of the most important products manufactured from these chemicals. If it's significant, the production of these chemicals from other raw materials is also mentioned. Emphasis is placed on chemical and technological understanding of the taught technologies.
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

Understand the raw material base for the production of large volume organic chemicals.

Describe the principles and procedures of the production of large volume organic chemicals.

Know the use of these chemicals in the production of various plastics, rubber, resins, fibres, detergents and other important products.

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literature -

R: Meyers R. A. (Editor-in Chief): Handbook of Petrochemicals Production Processes. McGraw-Hill, 2005, ISBN 0-07-141042-2

A: Weissermel K., Arpe H.-J.: Industrial Organic Chemistry. 3rd edition, VCH Publishers, Inc., New York, USA, 1997, ISBN 3-527-28838-4

A: Wittcoff H. A., Reuben B. G.: Industrial Organic Chemicals. John Wiley and sons, Inc., New York, USA, 1996, ISBN 0-471-54036-6

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Learning resources -

Blažek J., Lederer J., Herynk T.: Petrochemistry. Lectures provided to students in electronic form released at http://web.vscht.cz/blazekj/Petrochemie/

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Syllabus -

1. An overview of raw materials and main petrochemical processes, steam cracking of hydrocarbons

2. Propene production by fluid catalytic cracking, propane dehydrogenation and alkene metathesis

3. Production processes for benzene, toluene and xylenes

4. Isolation and petrochemical utilization of C4 hydrocarbons - butadiene, butenes, izobutene, MTBE

5. Test of knowledge gained from study materials on topics 1 - 4

6. Importance and utilization of main polymers, production and utilization of polyethylene

7. Production and utilization of polyvinyl chloride, ethylene oxide, vinyl acetate, alk-1-enes

8. Production and utilization of polypropylene, acrylonitrile, propylene oxide and oxo alcohols

9. Production and uses of styrene, amides, phenol, aniline, poly(ethylenterephthalate) and phthalic anhydride

10. Production of hydrogen and syngas, Fischer-Tropsch synthesis

11. Test of knowledge gained from study materials on topics 6 - 10

12. Production and uses of ammonia, methanol and formaldehyde

13. Production and uses of surfactants

14. Production and uses of acetylene and naphthalene

15. 2 workshops focused on selected technologies. Workshops are held in Unipetrol company with experienced technology experts.

Last update: Šimáček Pavel (31.08.2020)
Registration requirements -

Organic Chemistry I

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Student musí úspěšně napsat 2 průběžné a poté závěrečný zkouškový test. Z každého testu je nutno získat alespoň 50 bodů ze 100 možných. V ústní části zkoušky student případně vysvětlí a doplní odpovědi uvedené v písemné části. Výsledná známka se skládá z 1/4 bodů získaných z 1. testu, z 1/4 bodů získaných z 2. testu a 1/2 bodů získaných ze závěrečného testu.

Last update: Blažek Josef (29.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha