SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Laboratory of Petroleum Products - M215005
Title: Laboratoř hodnocení ropných produktů
Guaranteed by: Department of Sustainable Fuels and Green Chemistry (228)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Staš Martin Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Interchangeability : N215014
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)
Cílem laboratoří je seznámit studenty s metodami pokročilé analýzy fyzikálních a chemických vlastností ropy, ropných frakcí a vybraných alternativních paliv.
Literature - Czech
Last update: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

J. Kroufek a kol.: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (dostupné přes e-learning).

Syllabus - Czech
Last update: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

1. Stanovení vody v ropě.

2. Stanovení síry v ropných produktech.

3. Rektifikace dvousložkové směsi, výpočet účinnosti.

4. Stanovení biosložky v motorové naftě metodou FTIR.

5. Reologické vlastnosti ropných frakcí.

6. Číslo kyselosti.

7. Hodnocení asfaltů.

8. Tlak par benzínů.

9. Viskozitní index.

10. Tlak par benzinů.

11. Stanovení skupinového složení asfaltů chromatografií na tenké vrstvě s plamenově-ionizační detekcí.

12. Vakuová destilační zkouška a simulovaná destilace.

13. Preparativní skupinová analýza ropných produktů.

14. Oxidační stabilita.

Registration requirements - Czech
Last update: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Žádné.

Course completion requirements - Czech
Last update: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Známka za laboratorní úlohu se získá jako aritmetický průměr dílčích známek za (i) úvodní přezkoušení z teorie a vlastního postupu práce, (ii) vlastní experimentální práci a (iii) kvalitu zpracování laboratorního protokolu.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha