SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2021/2022
  
Laboratory of Petroleum Products - M215005
Title: Laboratoř hodnocení ropných produktů
Guaranteed by: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels (215)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019 to 2022
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Staš Martin Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N215014
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem laboratoří je seznámit studenty s metodami pokročilé analýzy fyzikálních a chemických vlastností ropy, ropných frakcí a vybraných alternativních paliv.
Last update: Staš Martin (16.09.2023)
Literature - Czech

J. Kroufek a kol.: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (dostupné přes e-learning).

Last update: Staš Martin (16.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Stanovení vody v ropě.

2. Stanovení síry v ropných produktech.

3. Rektifikace dvousložkové směsi, výpočet účinnosti.

4. Stanovení biosložky v motorové naftě metodou FTIR.

5. Reologické vlastnosti ropných frakcí.

6. Číslo kyselosti.

7. Hodnocení asfaltů.

8. Tlak par benzínů.

9. Viskozitní index.

10. Tlak par benzinů.

11. Stanovení skupinového složení asfaltů chromatografií na tenké vrstvě s plamenově-ionizační detekcí.

12. Vakuová destilační zkouška a simulovaná destilace.

13. Preparativní skupinová analýza ropných produktů.

14. Oxidační stabilita.

Last update: Staš Martin (16.09.2023)
Registration requirements - Czech

Žádné.

Last update: Staš Martin (16.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Známka za laboratorní úlohu se získá jako aritmetický průměr dílčích známek za (i) úvodní přezkoušení z teorie a vlastního postupu práce, (ii) vlastní experimentální práci a (iii) kvalitu zpracování laboratorního protokolu.

Last update: Staš Martin (16.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha