SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
  
Laboratory of Petroleum Technology - M215006
Title: Laboratoř technologie ropy
Guaranteed by: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels (215)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/8, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Staš Martin Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N215015
Annotation - Czech
Last update: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)
Cílem laboratoří je seznámit studenty s vybranými technologickými procesy používanými při zpracování ropy. Studenti provedou technologický proces, stanoví vlastnosti surovin a získaných produktů a vyhodnotí změny, ke kterým v průběhu procesu došlo.
Literature - Czech
Last update: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

J. Kroufek a kol.: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (dostupné přes e-learning).

Syllabus - Czech
Last update: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

1. Rafinace minerálních olejů (3 dny)

2. Oxidace asfaltů (2 dny)

3. Testování mazacích olejů (1 den)

4. Hodnocení benzinů (1 den)

5. Hodnocení motorových naft (2 dny)

6. Skupinové složení asfaltů (3 dny)

7. Analýza procesních plynů (1 den)

Registration requirements - Czech
Last update: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Žádné.

Course completion requirements - Czech
Last update: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Známka za laboratorní úlohu se získá jako aritmetický průměr dílčích známek za (i) úvodní přezkoušení z teorie a vlastního postupu práce, (ii) vlastní experimentální práci a (iii) kvalitu zpracování laboratorního protokolu.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha