SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2021/2022
  
Laboratory of Petroleum Technology - M215006
Title: Laboratoř technologie ropy
Guaranteed by: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels (215)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019 to 2021
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/8, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Staš Martin Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N215015
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem laboratoří je seznámit studenty s vybranými technologickými procesy používanými při zpracování ropy. Studenti provedou technologický proces, stanoví vlastnosti surovin a získaných produktů a vyhodnotí změny, ke kterým v průběhu procesu došlo.
Last update: Staš Martin (16.09.2023)
Literature - Czech

J. Kroufek a kol.: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (dostupné přes e-learning).

Last update: Staš Martin (16.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Rafinace minerálních olejů (3 dny)

2. Oxidace asfaltů (2 dny)

3. Testování mazacích olejů (1 den)

4. Hodnocení benzinů (1 den)

5. Hodnocení motorových naft (2 dny)

6. Skupinové složení asfaltů (3 dny)

7. Analýza procesních plynů (1 den)

Last update: Staš Martin (16.09.2023)
Registration requirements - Czech

Žádné.

Last update: Staš Martin (16.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Známka za laboratorní úlohu se získá jako aritmetický průměr dílčích známek za (i) úvodní přezkoušení z teorie a vlastního postupu práce, (ii) vlastní experimentální práci a (iii) kvalitu zpracování laboratorního protokolu.

Last update: Staš Martin (16.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha