SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2021/2022
  
Water Technology: Laboratory - M217013
Title: Laboratoř technologie vody
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Pokorná Dana doc. Ing. CSc.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N217021
Annotation -
Laboratory Course in Water Technology follows up the courses of Biological Wastewater Treatment, Anaerobic Digestion and Water Treatment. Students can apply their teoretical knowledge from these courses and will practise the basic methods of water and wastewater treatment in laboratory scale.
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • use their knowledge from previous studies in the field of wastewater treatment and drinking water treatment and supply on specific technological applications
  • apply basic laboratory skills acquired in the previous study and learn new laboratory techniques used in wastewater treatment technology and water treatment
  • evaluate the results obtained during the measurement of individual laboratory work and draw appropriate conclusions

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literature -

R:Zábranská J. a kolektiv,Laboratorní metody v technologii vody.Skripta VŠCHT Praha,1997,8070802723

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Learning resources -

Instructions for the laboratory works will be published on

http://web.vscht.cz/pokornd/LTV

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

Laboratoř Technologie vody je ukončena klasifikovaným zápočtem. Ten student získá po absolvování všech předepsaných laboratorních pracech a skládá se z jednotlivých známek získaných

1. ze vstupního zkoušení u jednotlivých prací

2. z protokolu z jednotlivých prací

3. ze závěrečného testu, který ověří znalosti získané během laboratoří

Pokud student napíše Závěrečný test na známku nedostatečně (F), může psát dva opravné testy.

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Syllabus -

1. Hydraulic characteristic.

2. Sludge thickening and dewatering.

3. Adsorption from the aqueous solutions.

4. Ion exchange water treatment.

5. Iron and manganese removal.

6. Precipitation.

7. Anaerobic digestion.

8. Kinetic of the substrate removal.

9. Respiration rate.

10. Oxygenation capacity of the aeration system.

11. Biodegradability of the organic compounds.

12. Coagulation.

13. Fenton reaction.

14. Field trip.

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Registration requirements -

Biological Wastewater Treatment, Drinking Water Treatment and Supply, Anaerobic Digestion Processes for Wastewater Treatment

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Laboratoř Technologie vody je ukončena klasifikovaným zápočtem. Ten student získá po absolvování všech předepsaných laboratorních cvičeních a skládá se z jednotlivých známek získaných

1. ze vstupního zkoušení z jednotlivých prací

2. z protokolu z jednotlivých prací

3. ze závěrečného testu, který ověří znalosti získané během laboratoří

Last update: Pokorná Dana (23.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.2 6
Práce na individuálním projektu 0.3 8
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha