SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Physico-chemical Methods of Wastewater Treatment - M217016
Title: Fyzikálně chemické čištění odpadních vod
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Interchangeability : N217024
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
This course provides information about the physico-chemical methods used in wastewater treatment. Principle of every technique is explained; basic design and operational parameters are mentioned. Individual methods are compared from the point of view of applicability for removal of various pollutants; their technical and economical requirements are discussed. The wastewater treatment techniques are illustrated with concrete examples.
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

describe in detail and explain principles of physico-chemical methods of wastewater treatment;

uderstand and apply basic technological parameters of these processes;

propose an optimal solution of physico-chemical treatment for particular wastewater.

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literature -

R:Sincero A.P.,Sincero G.A.,Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater,CRC Press,2002,9781843390282

A:Yen T.F., Chemical Processes for Environmental Engineering,Imperial College Press,London,2007,9781860947599

A:Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley, 9783527306732

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Learning resources -

https://e-learning.vscht.cz/

Last update: Bindzar Jan (14.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Písemná část (zápočtový test) je zaměřena na výpočty, studenti smějí používat literaturu a poznámky z přednášek. Na psaní testu je k dispozici 90 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. Test se zpravidla píše ve 14. týdnu, v době konání přednášek dle rozvrhu. Dále jsou vypisovány tři opravné termíny během zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na test se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student minimálně 50 bodů (tzn. aspoň známky E), získává nárok na zápočet. Známka z testu tvoří 25 % z celkové známky.

Možnost využít opravné termíny zápočtových testů mají i studenti nespokojení se svými výsledky. Ovšem v potaz je vždy brán výsledek posledního testu - bez ohledu na testy předcházející. Tedy pokud student v opravném testu dosáhne horšího výsledku, je mu do celkové známky započítán tento výsledek.

Na ústní část zkoušky se studenti mohou přihlásit po úspěšném absolvování písemné části. Z časových důvodů nelze v jeden den absolvovat písemnou i ústní část.

Při ústní části si studenti vylosují 3 otázky týkající se různých fyzikálně-chemických metod čištění odpadních vod.

Výsledná známka je průměrem 4 známek (jedné z písemné části a tří z ústní části).

Vylepšení známky z ústní části je možné opakováním zkoušky po předchozí domluvě s vyučujícím. Platný je opět poslední výsledek zkoušky.

Last update: Bindzar Jan (14.09.2023)
Syllabus -

1. Wastewater pre-treatment: racks, sand traps, screens.

2. Flow and/or concentration equalization.

3. Suspended solids separation: sedimentation, filtration, hydrocyclone, flotation, magnetic separation.

4. Fat, oil and grease separation; emulsion breaking.

5. Sludge in water technology: thickening, dewatering, chemical stabilisation.

6. Neutralization

7. Precipitation, crystallization and coagulation.

8. Chemical oxidation and reduction; wet oxidation; advanced oxidation processes.

9. Electrochemical processes in wastewater treatment.

10. Ion exchangers in wastewater treatment.

11. Membrane separation processes.

12. Adsorption.

13. Extraction, pertraction, stripping.

14. Thermal wastewater treatment: distillation, evaporation, incineration.

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Registration requirements -

Chemical Engineering I, Hydrochemistry

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Písemná část, je současně zápočtovým testem a je zaměřena na výpočty. Při ústní části si studenti vylosují 3 otázky týkající se různých fyzikálně chemických metod čištění odpadních vod.

Výsledná známka je průměrem 4 známek (jedné z písemné části a tří z ústní části).

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.7 48
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha