SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Economics and Management of Environmetal Protection - M240013
Title: Ekonomické a manažerské nástroje ochrany životního prostředí
Guaranteed by: Department of Environmental Chemistry (240)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Škarohlíd Radek Ing. Ph.D.
Interchangeability : N240019
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The main goal of the course is to give students the information about economics aspects of environmental protection. Basic terms and rules are explained at the beginning of the course. This is followed by calculations of environmental value. Costs of environmental damage are calculated. Furthermore costs of effective and full scale decontamination process in Czech Republic are explained and calculated.
Last update: Fialová Jana (17.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • understand Basic terms in environmental protection
  • understand Environment evaluation
  • understand Cost and benefits of environmental protection
  • understand Decontamination process costs calculation
Last update: Fialová Jana (17.01.2018)
Literature -

R: Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování životního prostředí (kapitoly 6., 7., 8.), Dvořák., A., Brůha, J., Brůhová, H., Melichar, J., Ščasný, M. 2007, ISBN: 978-80-245-1253-2

R: Úvod do ekonomiky životního prostředí, DVOŘÁK, A. - HADRABOVÁ, A. - ŠAUER, P., 1997, ISBN: 80-7079-548-4

A: Environmental Economics, CHARLES D. KOLSTAD, 2000, ISBN: 0-19-511954-1

A: Ekonomie a životní prostředí, Čamrová, L., 2007, ISBN: 978-80-86851-69-3, 978-80-86389-17-9

Last update: Fialová Jana (17.01.2018)
Learning resources -

Electronic version of the lectures:

http://web.vscht.cz/benesp/EAOZP2012.ZIP

Last update: Fialová Jana (17.01.2018)
Syllabus -

1) Introduction, basic terms

2) Nature and environment - economic view of its protection

3) Economic costs of environmental damage

4) Legislation of environmental protection

5) Environmental management

6) Monetary evaluation of environmental damage

7) Costs and costs functions

8) Decontamination process costs calculation

9) Project, Economic view, consultations

10) Cost and benefits of environmental protection

11) Tools for environmental damage protection

12) Environmental quality evaluation

13) Targets and criteria of optimal environment usage

14) Final test

Last update: Fialová Jana (17.01.2018)
Registration requirements -

dodělat

Last update: Březina Milan (07.02.2018)
Course completion requirements -

dodělat

Last update: Březina Milan (25.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 50
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha