SubjectsSubjects(version: 956)
Course, academic year 2023/2024
  

The web interface of the Educational Info System will be unavailable from 1 August to 2 August due to planned maintenance.

 

Thank you for your understanding and we apologize for any inconvenience.

Applied sustainability science - M241007
Title: Aplikovaná věda o udržitelnosti
Guaranteed by: Department of Sustainability and Product Ecology (241)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Annotation
Jaký je vztah mezi člověkem a přírodou, mezi společností a ekosystémy, ekonomikou a klimatem? Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy vědy o udržitelnosti a aplikovat je v kontextu současné globální změny životního prostředí. Studenti budou povzbuzováni, aby se kriticky zabývali otázkami souvisejícími se současnými environmentálními krizemi a diskutovali o tom, jak se v těchto krizích orientovat, aby bylo dosaženo udržitelného rozvoje. Otázky udržitelnosti budou diskutovány nejen z pohledu přírodních věd a techniky, ale také z pohledu etiky, spravedlnosti, ekonomiky, lidských práv nebo rozvojových studií.
Last update: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Aim of the course

Hlavním cílem předmětu Aplikovaná věda o udržitelnosti je představit základní principy této multidisciplinární oblasti výzkumu. Sekundárním cílem je ukázat roličné perspektivy na řešení globálních environmentálních krizí a povzbudit kritické myšlení studentů o komplexních otázkách udržitelnosti.

Last update: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Literature

Obligatory:

  • Sustainability Science, An Introduction, HEINRICHS, H., P. MARTENS, G. MICHELSEN AND A. WIEK , 2016
  • Global Change Biology, SAGE, Rowan F, 2020

Last update: Kočí Vladimír (20.06.2024)
Learning resources

Study materials on the department's intranet website.

Last update: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Syllabus

1. Lidé a životní prostředí: vztah, etické a morální principy, hodnoty a světonázory

2. Udržitelnost: definice, přístupy

3. Země jako komplexní adaptivní systém: stabilní stavy, zpětné vazby, hranice zemského systému, adaptivní cykly

4. Klimatická krize: scénáře RCP, body zvratu v oblasti klimatu, klimatická spravedlnost, distribuce dopadů

5. Krize biologické rozmanitosti: nástroje ochrany ekosystémů a jejich odůvodnění, dimenze a proměnné

6. Krize znečištění: NIMBY a rámec environmentální spravedlnosti, odpovědnost za znečištění

7. Kvantitativní analýza udržitelnosti: stopy, HDP, HDI, labelling, greenwashing

8. Zdroje: fosilní, obnovitelné, voda, půda, ekosystémové služby

9. Společnost a rozvoj: přístupy v oblasti výživy, vzdělávání, genderu, lidských práv a možností

10. Ekonomika: chudoba, rovnost (spravedlnost), hospodářský růst, nerůst

11. Správa věcí veřejných: moc, tvorba politik, participace

12. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

Last update: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Registration requirements

None.

Last update: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha