SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2019/2020
  
Excursions - M251002
Title: Exkurze
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Environmental Technology (251)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019 to 2022
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Guarantor: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Šír Marek Ing. Ph.D.
Class: Odborná praxe, exkurze, ostatní
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (23.01.2018)
Ve výrobních společnostech studenti shlédnou jednotkové operace a klíčové aparáty, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se se skladovým hospodářstvím, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi.
Aim of the course - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (23.01.2018)

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí výrobních závodů, průmyslové praxe

2. Spojit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami průmyslové praxe

Learning resources - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (23.01.2018)

Informace o navštěvovaných společnostech na jejich webových stránkách

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (23.01.2018)

1. Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb.

2. Vypracování protokolu o průběhu exkurze, zhodnocení exkurze

Course completion requirements - Czech
Last update: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Student, který se zúčastnil exkurze, získá zápočet po vypracování protokolu.

Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha