SubjectsSubjects(version: 912)
Course, academic year 2022/2023
  
Virology - M320053
Title: Virologie
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech Sign Language
Last update: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (19.01.2022)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy virologie. Probrány jsou jednotlivé klíčové kroky životního cyklu s odlišnostmi mezi různými skupinami virů. Dále se předmět soustředí na využití virů, zmíněna jsou i neobvyklá infekční agens.
Aim of the course - Czech
Last update: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (19.01.2022)

Studenti budou umět:

základy taxonomie virů, zejména Baltimorovy klasifikace

popsat hlavní kroky životního cyklu

základy přenosu infekce a jejího stanovení

získají představu o využití virů a aktuálních virových hrozbách nejen v živočišné říši

Literature - Czech
Last update: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (19.01.2022)

Jane Flint, Vincent R. Racaniello, Glenn F. Rall, Theodora Hatziioannou, Anna Marie Skalka: Principles of Virology, Multi-Volume, 5th Edition, Wiley, 978-1-683-67358-3

Syllabus - Czech
Last update: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (19.01.2022)

Úvod, klasifikace virů, infekční cyklus

Struktura virové částice, vstup viru do buňky

Replikace virových RNA genomů

Replikace virových DNA genomů

Úpravy virové pre-mRNA, syntéza proteinů

Intracelulární transport, skládání virové částice, opuštění buňky a maturace

Základy přenosu infekce, antivirová obrana, aktivní a persistentní infekce

Imunitní odpověď, infekce, buňka jako virové továrny

Genové terapie, terapeutické viry, antivirotika, vakcíny

Neobvyklá infekční agens - viroidy, virusoidy, obří viry, priony

Aktuální virové hrozby v rostlinné i živočišné říši

Studenti - referáty

Studenti – referáty

 
VŠCHT Praha