SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Virology - M320053
Title: Virologie
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech Sign Language
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s molekulárními základy virologie. Probírány jsou jednotlivé klíčové kroky životního cyklu virů se zaměřením na odlišnosti mezi různými skupinami. Dále se předmět zabývá virovou infekcí a patogenezí virových infekcí. Zmíněna jsou i neobvyklá infekční agens.
Last update: Lipov Jan (17.09.2023)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

• základy taxonomie virů, zejména Baltimorovy klasifikace

• metody stanovení virů

• popsat hlavní kroky životního cyklu virů

• základy přenosu virové infekce a její důsledky

• zhodnotit aktuální virové hrozby nejen v živočišné říši

Last update: Lipov Jan (17.09.2023)
Literature - Czech

Jane Flint, Vincent R. Racaniello, Glenn F. Rall, Theodora Hatziioannou, Anna Marie Skalka: Principles of Virology, Multi-Volume, 5th Edition, Wiley, 978-1-683-67358-3

Last update: Lipov Jan (19.01.2022)
Syllabus - Czech

Úvod, klasifikace virů, infekční cyklus

Struktura virové částice, vstup viru do buňky

Replikace virových DNA genomů

Replikace virových RNA genomů

Úpravy virové pre-mRNA, syntéza proteinů

Intracelulární transport, skládání virové částice, opuštění buňky a maturace

Buňka jako virová továrna, základy antivirové obrany

Virová infekce

Patogeneze virových infekcí

Priony a obří viry

Aktuální virové hrozby v rostlinné i živočišné říši

referáty

Last update: Lipov Jan (17.09.2023)
 
VŠCHT Praha