SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Animal tissue cultures - M320054
Title: Živočišné buněčné kultury a jejich využití
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Jablonská Eva Ing. Ph.D.
Viktorová Jitka doc. Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s technikami kultivace živočišných buněčných kultur a také s metodami testování in vitro.
Last update: Jablonská Eva (19.07.2021)
Learning resources - Czech

Davis, J. M. (2011). Animal cell culture: essential methods (1. Aufl. ed.). Chichester: John Wiley & Sons Inc.

Riss TL, et al. Cell Viability Assays. 2013 May 1 [Updated 2016 Jul 1]. In: Markossian S, et al., editors. Assay Guidance Manual. 2004. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144065/

Last update: Jablonská Eva (11.08.2022)
Syllabus - Czech

1. Úvod, historie a legislativa

2. Základy sterilní práce a kultivace

3. Vybavení laboratoře, kultivační média a nádoby

4. Typy buněčných kultur, způsoby imortalizace, diferenciace

5. Sbírky buněčných linií, autentifikace, přehled vybraných buněčných linií

6. Příprava buněčných kultur na mikroskopii, vizualizace buněčných struktur

7. Transfekce, selekce, detekční markery; specifika Vysokokapacitního testování (HTS)

8. Akutní toxicita (MTA assays)

9. Genotoxicita

10. Receptor assays

11. Antioxidanty

12. Imunotesty

13. Mikrotumory, kokultury bariéry průtočné systémy

14. In vivo testy - přehled

Last update: Lipovová Petra (21.06.2021)
Registration requirements - Czech

Biochemie

Last update: Lipovová Petra (21.06.2021)
Course completion requirements - Czech

Předmět bude zakončen písemnou a ústní zkouškou.

Last update: Viktorová Jitka (09.02.2022)
 
VŠCHT Praha