SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
  
Laboratory of biochemical methods and genetic engineering - M320055
Title: Laboratoř biochemických metod a genového inženýrství
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/5, MC [HT]
Capacity: unknown / 54 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.08.2023)
Laboratorní kurz Laboratoř biochemických metod a genového inženýrství je projektově zaměřený kurz, kde studenti během týdenního blokového kurzu řeší tři různé projekty. Před začátkem praktické části studenti musí provést rozsáhlou teoretickou přípravu experimentů.
Literature - Czech
Last update: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.08.2023)

D: Alfred Pingoud, Claus Urbanke, Jim Hoggett, Albert Jeltsch: Biochemical Methods: A Concise Guide for Students and Researchers, ISBN: 978-3-527-30299-4 (2002), Wiley

D: Lucília Domingues: PCR Methods and Protocols, ISBN: 978-1-4939-8381-0, (2017), Springer

Requirements to the exam - Czech
Last update: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.08.2023)

Předmět je zakončen vypracováním laboratorních protokolů a jejich ohodnocením

Syllabus - Czech
Last update: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.08.2023)

1. Izolace a charakterizace rekombinantního proteinu - dezintegrace, afinitní chromatografie, gelová chromatografie, měření aktivity, DLS, elektroforéza

2. Identifikace proteinu a určení jeho biologických a strukturních vlastností - termoforéza, hmotnostní spektrometrie

3. Analýza a kvantifikace DNA pomocí PCR - PCR, qPCR, dPCR

 
VŠCHT Praha