SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
Calculation Methods and Process Modelling - M321004
Title: Výpočetní metody a modelování v oboru
Guaranteed by: Department of Carbohydrates and Cereals (321)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, MC [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N321016
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)
The subject will be focused on calculations and modeling of relations and parameters used in food technology. Single operations in food processing will be discussed in detail. Special variables and their relationship will be developed, which is used and required in practice.
Aim of the course -
Last update: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Knowledge of special units used in food technology and mutual calculations between empirical units and basic SI units. Properties of foodstuffs and food raw materials. Balance calculations in food processing, store balance and store management. Enthalpy balance and heat sharing processes, drying of food materials. Processes of disintegration, sieving and particle size distribution. Process modeling on specific cases in food processing.

Literature - Czech
Last update: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Sluková M., Skřivan P., Hrušková M. (2017). CEREÁLNÍ CHEMIE A TECHNOLOGIE Zpracování obilovin - mlýnská a těstárenská výroba. Vydavatel VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7592-000-3.

Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (ed) a kolektiv (2017): Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Vydavatel KEY Publishing Ostrava. ISBN 978-80-7418-232-7.

Sluková M. a kol. (2016). Výroba potravin a nutriční hodnota. Vydavatel VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7080-947-1.

Dostálová J., Kadlec P. (ed) a kolektiv (2014): Potravinářské zbožíznalství. Vydavatel KEY Publishing Ostrava. ISBN 978-80-7418-208-2.

Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (ed) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Vydavatel KEY Publishing Ostrava. ISBN 978-80-7418-086-6.

Hasal P., Schreiber I., Šnita D. a kolektiv (2007): Chemické inženýrství I. 2 vydání. Vydavatel VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7080-002-7.

Learning resources - Czech
Last update: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Odborné články z databází: ScienceDirect, SciFinder, Chemical Abstracts

Materiály společností Bühler, AG., Diosna IsernHäger GmbH, Kornfeil, s.r.o.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Vypracování individuálního projektu (příkladová studie) a úspěšné splnění zkouškového testu.

Syllabus -
Last update: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

1. Units and quantities in physics and technology, their relationships.

2. Physical and physico-chemical properties of food and food raw materials.

3. Disintegration processes - processes of grinding cereals and other plant raw materials

4. Granulation, granulating spectra, particle size distribution.

5. Properties of bulk materials, sifting, handling and transport.

6. Mass balance.

7. Examples of balancing in selected food processing plants.

8. The yield of products and their expression in selected plant food processing.

9. Stocks of raw materials and products, principles of store management.

10. Drying, storage, humidity air diagram.

11. Heat processes, steam and changes in their state and heat calculations.

12. Enthalpy balances in food technology.

13. Heat sharing - examples in selected food processing.

14. Process crystallization - kinetics, nucleation.

Registration requirements - Czech
Last update: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Fyzikální chemie

Matematika

Chemické inženýrství

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

Course completion requirements - Czech
Last update: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Vypracování individuálního projektu (příkladová studie) a úspěšné splnění zkouškového testu.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha