Industrial Chemistry - M324009
Title: Průmyslová chemie
Guaranteed by: Department of Food Preservation (324)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Guarantor: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (28.06.2019)
Cílem předmětu je doplnění a prohloubení znalostí z předchozího přírodovědně-technického studia v oblasti průmyslové chemie. Důraz prakticky zaměřeného studijního předmětu je kladen na stěžejní výrobní procesy, chemicko-inženýrskou originalitu výrob, jejich vazbu na životní prostředí, na klíčové produkty a odpady výrob. Součástí předmětu jsou exkurze do jednotlivých průmyslových odvětví.
Aim of the course - Czech
Last update: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (28.06.2019)

Studenti budou umět:

Orientovat se s nadhledem v oblasti chemické průmyslové praxe

Zpracovat, vyhodnotit a interpretovat základní informace a data z chemických průmyslových výrob

Využít získaný rozhled v ekonomicko-manažerských předmětech

Literature - Czech
Last update: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (28.06.2019)

Z: Moulijn J. A., Makkee M., van Diepen A. E.: Chemical Process Technology. John Wiley & Sons, 2013

Learning resources - Czech
Last update: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D. (28.08.2019)

Cefic – European Chemictry Industry Council, www.cefic.org

Ročenky chemického průmyslu v ČR

Requirements to the exam - Czech
Last update: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (28.06.2019)

1. Podmínkou udělení zápočtu je účast na většině exkurzí do průmyslových podniků

2. Zkouška je založena na obhajobě individuálního projektu

Syllabus - Czech
Last update: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (28.06.2019)

1. Chemický průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

2. Chemický průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní prostředí, exkurze

3. Petrochemický průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

4. Petrochemický průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní prostředí, exkurze

5. Plastikářský a gumárenský průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

6. Plastikářský a gumárenský průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní prostředí, exkurze

7. Farmaceutický průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

8. Farmaceutický průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní, exkurze

9. Potravinářský průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

10. Potravinářský průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní, exkurze