SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Specialised Practice - M352001
Title: Odborná praxe
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Food and Biochemical Technology (352)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Class: Odborná praxe, exkurze, ostatní
Is interchangeable with: AM352001
Annotation - Czech
Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně tří týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření. Součástí předmětu je rovněž exkurze v celkovém souhrnu jednoho týdne, která v širší míře doplňuje praktickou výchovu s cílem získání všeobecného přehledu o výrobní, obchodní, vývojové a výzkumné praxi.
Last update: Kubová Petra (19.12.2017)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

1.Orientovat se v prostředí výrobních, obchodních, výzkumných a správních institucí

2.Spojit a rozšířit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami společenské praxe

3.Využít praktických zkušení při hledání budoucího zaměstnání

Last update: Kubová Petra (19.12.2017)
Learning resources - Czech

Informace o podnicích na jejich webových stránkách.

Last update: Kubová Petra (19.12.2017)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet je udělen za absolvování praxe a odevzdání zprávy z praxe.

Last update: Lipovová Petra (09.08.2023)
Syllabus - Czech

1.-3. týden praxe v podniku, který odpovídá studijnímu zaměření studenta, vypracování zprávy z praxe

4.Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb, vpracování protokolu o průběhu exkurze

Last update: Kubová Petra (19.12.2017)
 
VŠCHT Praha