SubjectsSubjects(version: 899)
Course, academic year 2021/2022
  
Technological Project - M352007
Title: Technologický projekt
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Food and Biochemical Technology (352)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:7
E-Credits: winter s.:7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Pour Vladimír Ing. CSc.
Štětina Jiří doc. Ing. CSc.
Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N352015
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Hladíková Jana (18.01.2018)
The course is focused on the practical application of knowledge of food chemistry, technology and engineering courses to solve of specific model technological tasks. In this course students pass through 6 technology task in the form of block laboratory exercises of which 3 are mandatory tasks and 3 tasks are optional, depending on the focus of students. Tasks include materials characterization, monitoring of the technological process and product evaluation.
Aim of the course -
Last update: Hladíková Jana (18.01.2018)

Students will know:

To analyse food ingredients and food materials by different methods and techniques that are used in operational practice.

To carry out and evaluate technological experiment aimed to monitoring the impact of raw material properties and processing conditions on the quality of the product.

To apply knowledge of food processes, chemistry and technology to solve specific technological assignments.

Literature -
Last update: Hladíková Jana (18.01.2018)

R: Felows P. J. (2009): Food processing technology : principles and practice, 3rd ed., Woodhead Publ., CRC, Boca Raton, Cambridge. ISBN 1845692160.

A: Asadi M. (2007): Beet-Sugar Handbook. Willey-Interscience a John Willey and Sons, Inc., Publication. 866 stran. ISBN 0-471-76347-0.

A: Minifie B.W.(1999): Chocolate, Cocoa and Confectionery - Science and Technology, Aspen Publishers Inc., ISBN-0-8342-1301-X. ,

A: Bylund G. (1995):Dairy Processing Handbook. Tetra Pak Processing Systems AB Lund Sweden, 436 stran.ISBN 9163134276.

A: Bockisch M.(1998): Fats and Oils Handbook. AOCS Press Champaign Ill., 838 stran, ISBN 0-935315-82-9

A: Pipek,P.: Technologie masa I. 4.přepr. vydání, Kostelecké uzeniny. Praha 1995, 334 s. ISBN 890-7080-174-3.

A: Pipek,P.: Technologie masa II. 1.ed. Karmelitánské nakladatelství, Praha, 1998, 360 s. ISBN 80-7192-283-8.

A: Be-Miller J., Whistler R.(2009): Starch - Chemistry and Technology, Academic Press, 880 stran, ISBN 978-0-12-746275-2

A: Somogyi L.P., Ramaswamy H.S. , Hui Y.H.(1996): Processing Fruits: Science and Technology, Volume 1, Biology principles and applications, Technomic, ISBN1-56676-362-2.

A: Somogyi L.P., Ramaswamy H.S. , Hui Y.H.(1996): Processing Fruits: Science and Technology, Volume 2, Major processed products, Technomic, 1996, ISBN 1-56676-383-5.

A: Smith D.S., Cash J.N., Nip W.-K., Hui Y.H.(1997): Processing Vegetables: Science and Technology, Technomic, ISBN 1-56676-507-2.

Syllabus - Czech
Last update: Štětina Jiří doc. Ing. CSc. (01.02.2018)

1. Izolace složek potravin membránovými procesy.

2. Kontinuální pasterace a sterilace tekutých výrobků.

3. Měření termopasteračního a termosterilačního režimu u potravin v obalu.

4. Příprava fondánových cukrovinek a jejich analýza.

5. Provozní zkouška hodnocení kvality mouky, těsta a pekařských výrobků.

6. Výroba extrudovaných cereálních potravin

7. Výroba čerstvých sýrů. Výroba jogurtu

8. Lisování rostlinného oleje.

9. Příprava a analýza margarínové emulze.

10. Příprava a analýza kosmetického výrobku nebo tekutého detergentu.

11. Výroba sušených a mražených potravin. Výroba ovocných pomazánek

12. Výroba minimálně opracované zeleniny a ovoce

13. Identifikace falšování výrobků z ovoce a zeleniny

14. Výroba masných výrobků

Registration requirements -
Last update: Hladíková Jana (18.01.2018)

N321003 Food and Biochemical Process Engineering

N324028 Principles of Food Preservation

N352013 Advanced Food Technology I

N352014 Laboratory of food technology and process control

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3 84
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha