SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Quality Management Systems - M402017
Title: Systémy managementu jakosti
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Prokopec Vadim Ing. Ph.D.
Kaňa Antonín doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N402040
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Understanding of the basic terms and structure of quality management, metrology, standardisation, testing, accreditation and certification in analytical laboratory
Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

Estimate uncertainty of results by different method

Validate measurement procedure

Construct and use control charts

Organise, plan and evaluate interlaboratory tests

Formulate Quality Manual

Recognise various quality systems

Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Literature -

R:

1. Quality in Chemical Measurements, Neidhardt B., Wegscheider W. Eds., Springer-Verlag Berlin 2001. ISBN 978-3-540-65994-5

2. KVALIMETRIE 13. Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření. Metodická příručka. Kolektiv autorů Suchánek M. (Ed.), EURACHEM-ČR Praha 2003, ISBN 80-86322-01-7.

3. KVALIMETRIE 15. Použití informace o nejistotě k posuzování shody. Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků. Suchánek M. (Ed.), EURACHEM-ČR Praha 2008,ISBN 80-86322-03-3.

4. KVALIMETRIE 17. Mezilaboratorní porovnávání a zkoušení způsobilosti. Pomůcka k zajišťování kvality v chemických, biochemických a klinických laboratořích. Suchánek M. (Ed.), EURACHEM-ČR Praha 2010. ISBN 80-86322-05-X

5. KVALIMETRIE 18. Názvosloví analytického měření: Úvod k 3. vydání Mezinárodního metrologického slovníku. Jak vyhovět požadavkům ISO 17025 na verifikaci metod. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2013, ISBN 80-86322-06-8.

6. KVALIMETRIE 19. Stanovení nejistoty analytického měření. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2014, ISBN 978-80-86322-07-0.

7. KVALIMETRIE 20. Vhodnost analytických metod pro daný účel. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2015, ISBN 978-80-86322-00-1.

8. KVALIMETRIE 21. Referenční materiály v chemické analýze. Nastavení a používání cílové nejistoty měření. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2016, ISBN 978-80-86322-09-4.

9. KVALIMETRIE 22.Průvodce kvalitou v analytické chemii Pomůcka k akreditaci. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2017, ISBN 978-80-86322-10-0.

Last update: Mestek Oto (20.02.2018)
Learning resources -

www.eurachem.org/index.php/publications/guides

www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2012.pdf

Last update: Kaňa Antonín (01.02.2018)
Syllabus -

1. Concept. principles and tools of quality management in analytical laboratory

2. National and international standardisation, testing and certification of products, responsibility to products

3. Management systems ISO 9000+, ISO 17025, ISO 15189, GLP

4. Czech accreditation system, international cooperation, accreditation procedure

5. Quality manual, documentation control

6. Validation of analytical procedures

7. Metrology in Chemistry, metrological traceability, legal metrology

8. Reference materials, their use and preparation, database COMAR

9. Measurement uncertainty, comparison to legal limits

10. Methods of evaluation of measurement uncertainties

11. Quality control, statistical regulation, control charts

12. Interlaboratory study, proficiency testing, external quality control

13. Analytical instrumentation, qualification, software validation

14. A role of international organisations in quality of analytical measurements

Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Registration requirements -
  • --
Last update: Kubová Petra (04.02.2020)
Course completion requirements -

final test >50%

Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha