SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2021/2022
  
Metrology in chemistry - M402021
Title: Metrologie v chemii
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Kaňa Antonín doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N402057
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Lectures are focused on the practical application of legal metrology for chemical measurements. In general, the students will learn the proper use of units, important parts of the law on metrology (categorization of measuring instruments, calibration and validation, national etalons) and metrology system of the Czech Republic, and relevant international organizations in metrology. In the part more closely focused on chemical measurements, the students get acquainted with calibration and traceability of chemical measurements, especially with the main principles of preparation and use of certified reference materials. High attention will be paid to estimates of uncertainty of analytical results. In addition to basic statistical and methodological approaches to uncertainty calculations, students will familiarize with uncerainty of the most important analytical procedures.
Aim of the course -
Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Students will be able to understand the legal metrology and the Czech Republic will know the function metrology system in the Czech Republic to ensure traceability of measurement, calibration and verification of measuring instruments. They acquire knowledge about basic approaches to calibration of chemical measurements and the role of CRM. They will gain knowledge of the uncertainties estimation methods of chemical analysis and their applications to verify the accuracy of the results and to compare the results with the limit values.

Literature -
Last update: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (30.01.2018)

R: Zákon 505/1990 Sb o metrologii a prováděcí vyhlášky MPO

R: KVALIMETRIE 8 Základy metrologie v chemii, Mestek O., Suchánek M., EURACHEM-ČR Praha 1998, ISBN 80-901868-5-8.

R: KVALIMETRIE 19. Stanovení nejistoty analytického měření, Suchánek M., Milde D. (Ed.), EURACHEM-ČR 2014, ISBN 978-80-86322-07-0.

R: KVALIMETRIE 21. Referenční materiály v chemické analýze Nastavení a používání cílové nejistoty měření, Suchánek M., Milde D. (Ed.), EURACHEM-ČR 2016, ISBN 978-80-86322-09-4

Learning resources -
Last update: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (30.01.2018)

https://www.cmi.cz/pravni%20ramec%20metrologie

https://www.eurachem.org/index.php/publications/guides

https://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/QUAM2012_P1.pdf

Requirements to the exam -
Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)

In each lecture, students will write a short test. Students who do not pass all tests will participate in a written exam including an example of the calculation uncertainty.

Syllabus -
Last update: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

1. Basic terms and definitions in metrology; quantities and units.

2. Legal metrology: Metrology Act and Implementing Decree, metrological system of the Czech Republic.

3. Traceability and calibration of chemical measurements, etalons of chemical measurements.

4. Certified reference materials for chemical measurements: preparation, properties, use.

5. Uncertainties of results: basics of statistical approach.

6. Uncertainties of results: uncertainty sources of basic operations in an analytical laboratory.

7. Uncertainties of results: application to selected analytical procedures.

Registration requirements -
Last update: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Basic knowledge of analytical chemistry, mathematic, statistic, physic and quality assurance

Course completion requirements - Czech
Last update: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (22.02.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je získání alespoň 50% bodového ohodnocení průběžných testů nebo alespoň 50% bodového ohodnocení zkouškové písemky zaměřené na výpočet nejistoty výsledku analytického stanovení.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha