SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Laboratory of radioanalytical methods - M402041
Title: Laboratoř radioanalytických metod
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Člupek Martin Ing. Ph.D.
Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Co-requisite : M402008
Annotation - Czech
Last update: Člupek Martin Ing. Ph.D. (05.02.2018)
Laboratorní cvičení seznámí studenty s metodikami a technikami používanými v praxi. Jsou v nich aplikovány různé analytické metody a způsoby detekce ionizujícího záření, včetně terénního in-situ měření radonu v podzemní vodě v prostorách Meziuniverzitní podzemní laboratoře Josef.
Aim of the course - Czech
Last update: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Studenti budou umět používat základní přístroje pro měření radioaktivity.

Literature - Czech
Last update: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Návody pro konkrétní úlohy budou studentům poskytnuty včas před samotnou prací.

Syllabus -
Last update: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Labs:

1. Determination of radon in situ in samples of underground water in Josef gallery

2. Gamma spectrometry of rocks and minerals from Josef gallery and other localities

3. Determination of beta activity using scintillation detector and liquid scintillation spectrometer

4. Study of sorption of radionuclides on natural materials

Registration requirements -
Last update: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

M402008

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha