SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Laboratory of radioanalytical methods - M402041
Title: Laboratoř radioanalytických metod
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2022
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Člupek Martin Ing. Ph.D.
Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Co-requisite : M402008
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)
Laboratorní cvičení seznámí studenty s metodikami a technikami používanými v praxi. Jsou v nich aplikovány různé analytické metody a způsoby detekce ionizujícího záření, včetně terénního in-situ měření radonu v podzemní vodě v prostorách Meziuniverzitní podzemní laboratoře Josef.
Aim of the course - Czech
Last update: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

1. Absolvent bude umět používat základní přístroje pro měření radioaktivity.

2. Absolvent bude umět pracovat v radioanalytické laboratoři a analyzovat radioaktivní materiál.

3. Absolvent bude umět zpracovat naměřená data za účelem stanovení vybraných parametrů.

Literature - Czech
Last update: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Návody pro konkrétní úlohy budou studentům poskytnuty včas před samotnou prací.

Syllabus - Czech
Last update: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Náplní těchto laboratoří jsou tyto práce:

1. Stanovení polotloušťky vybraných materiálů pro různé energie gama záření; Určení poločasu přeměny dlouhodobého radionuklidu 87Rb

2. Určení poločasu přeměny krátkodobého radionuklidu 137mBa; Studium radioaktivní rovnováhy systému 137Cs/137mBa

3. Stanovení beta-aktivity pomocí kapalinové scintilační spektrometrie a studium sorpčního chování radionuklidů

4. Stanovení radonu in situ ve vzorcích podzemní vody ze štoly Josef

Registration requirements -
Last update: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

M402008

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 2 56 / 56
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 100

 
VŠCHT Praha