SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Semester Project - M402043
Title: Semestrální projekt - rešerše k DP
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2022
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/5, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Class: Specializační laboratoř
Annotation -
Guided by the appointed teacher, students carry out a bibliographic search on a given subject (usually related to the diploma work).
Last update: Mestek Oto (12.01.2018)
Aim of the course -

Students learn to work with bibliographic sources and the relevant information compile into a logical text, describing current state of the research in the given problematic.

Last update: Mestek Oto (12.01.2018)
Literature -

Students look for the literature alone.

Last update: Mestek Oto (12.01.2018)
Learning resources -

None.

Last update: Mestek Oto (12.01.2018)
Syllabus -

Themes of the bibliographic search are announced in the first month of the semester, submission date is decided by the head of the Department of Analytical Chemistry (usually 14th week of a semester).

Last update: Záruba Kamil (07.02.2020)
Registration requirements -

Passing a course on chemical informatics.

Last update: Mestek Oto (12.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou zakončení práce je odevzdání rešeršní práce vypracované na dané téma. Práce musí být odevzdána v určeném termínu, svázaná a předem schválená vedoucím diplomové práce.

Last update: Mestek Oto (22.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 2.5 70
Práce na individuálním projektu 3.5 98
6 / 5 168 / 140
 
VŠCHT Praha