SubjectsSubjects(version: 924)
Course, academic year 2021/2022
  
Semestral project - forensic chemistry - M402048
Title: Semestrální práce - forenzní chemie
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Vyhnálek Oldřich Ing. CSc.
Škeříková Veronika Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (26.01.2018)
Předmět zahrnuje ukázky kriminalistických a forenzních postupů počínaje ohledáním místa činu a zajištěním stop, dále přípravou vzorků pro chemické analýzy až po zpracování výsledků. Semináře pracují s podrobnými příklady, např. při rozboru zajištěného konopí, pervitinu, výbušnin, pachových stop a dalších.
Aim of the course - Czech
Last update: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Absolvent získá znalosti o technikách zajišťování stop a o práci znaleckých ústavů v oblasti analytické chemie.

Literature - Czech
Last update: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

INNES Brian, Vědci proti zločinu (svět moderní forenzní vědy), Praha 2010, Naše vojsko, ISBN 978-80-206-1105-5

KONRÁD Zdeněk a kol., Kriminalistika – Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky, Plzeň 2014, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 318 s., ISBN 978-80-7380-535-7

PORADA Viktor, STRAUS Jiří, Kriminalistické stopy, Plzeň 2012, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,506 s., ISBN 978-80-7380-396-4

MATYAS, R, PACHMAN, J.: Primary explosives, Berlin 2013, Springer

PRADA, P.A.; CURRAN, A.M.; FURTON, K.G.: Human Scent Evidence. CRC Press, Boca Raton (2015).

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)

1. Zvláštnosti ohledání místa činu většího rozsahu, úloha experta; Zajištění stop k expertize a jejich dokumentace

2.-5. Konopí a Pervitin; Zajištění stop v pěstírně konopí (model, video); Zajištění stop ve varně Pervitinu (model, zařízení); Screening pomocí TLC, výběr vzorků pro kvalitativní a kvantitativní analýzu; Identifikace látek ve stopách; Kvantitativní analýza, chemometrika; Zpracování znaleckého posudku – náležitosti, otázky

6.-7. Molekulová spektroskopie ve forenzní analýze; Volba vhodného námětu (konzultovat s RNDr. Svobodou KÚP)

8.-10. Detekce (monitoring) výbušnin v terénu a jejich identifikace; Využití mobilního GCMS a Ramanova spektrometru k terénnímu monitoringu

11.-13. Analýza lidského kožního pachu; Metody odběru; Individuální a skupinová identifikace

14. DNA analýza; Možnosti genových analýz; Metodika

Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.9 26
Účast na seminářích 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha