SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Structure and Properties of Molecules and Low-Dimensional Materials - M403022
Title: Struktura a vlastnosti molekul a nízkodimenzionálních materiálů
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Dendisová Marcela Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Předmět shrnuje základní pojmy vztahující se ke struktuře a s ní souvisejícími vlastnostmi molekul a nízkodimensionálních materiálů. Budou probrány základní aspekty symetrie molekul a nízkodimensionálních materiálů, elektronová struktura, vibrační a rotační stupně volnosti, jim odpovídající spektra a vyplývající strukturní parametry. Pozornost bude věnována i vnitřním elektronům, elektronovým spinovým technikám, NMR spektorskopii, difraktometrickým metodám a speciálním metodám studia nízkodimensionálních materiálů včetně technik blízkého pole.
Last update: Matějka Pavel (14.02.2018)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

Popsat strukturu molekul a nízkodimensionálních materiálů na úrovni statického popisu jader, elektronové struktury a dynamického popisu s ohledem na vibrační a rotační stavy. Vysvětlit základní pojmy o symetrii a aplikovat je na strukturu a vlastnosti molekul a nízkodimesionálních materiálů.

Popsat principy technik vhodných ke studiu struktury s ní souvisejích vlastností molekul a nízkodimsionálních materiálů.

Last update: Matějka Pavel (14.02.2018)
Literature - Czech

Z:Handbook of Spectroscopy, Editor(s): Prof. Dr. Guenter Gauglitz, Prof. Dr. Tuan Vo-Dinh, Wiley-VCH 2003, Print ISBN: 9783527297825 Online ISBN: 9783527602308 DOI: 10.1002/3527602305

Z: P.R. Bunker, P. Jensen: Fundamentals of Molecular Symmetry, IOP Publishing, 2004, ISBN 0750309415

D: J. Fišer: Úvod do molekulové symetrie (aplikace teorie grup v chemii), SNTL, 1980

D: P. W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University press, 2006, ISBN 1-4292-3127-0

Electron Spectroscopies Applied to Low-Dimensional Structures, Editors: Hughes, H.P., Starnberg, H. (Eds.), Springer, 2000, ISBN 978-0-306-47126-1.

Last update: Matějka Pavel (14.02.2018)
Learning resources - Czech

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Last update: Matějka Pavel (14.02.2018)
Teaching methods - Czech

Přednášky a výpočetní semináře.

Last update: Matějka Pavel (14.02.2018)
Syllabus - Czech

1. Základní pojmy popisu struktury molekul a nízkodimenzionálních materiálů - elektronová struktura, popis poloh jader, nadmolekulární uspořádání.

2. Molekulová symetrie, teorie grup, bodové grupy.

3. Molekulová symetrie, maticová representace grup, ireducibilní representace, tabulky charakterů.

4. Molekulová symetrie, symetrie orbitalů, elektronové stavy.

5. Vibrační stupně volnosti, symetrie vibrací.

6. Molekulové vibrace, vibrační spektra molekul.

7. Kmity v nízkodimenzionálních materiálech, vibrační spektra nízkodimenzionálních materiálů.

8. Rotační stavy molekul, rotační spektra a strukturní parametry z nich plynoucí.

9. Rentgenová spektra molekul a nizkodimenzionálních materiálů.

10. Fotoelektronová spektroskopie a strukturní parametry.

11. EPR spektroskopie molekulárních a nízkodimenzionálních materiálů.

12. NMR spektoskopie molekul a nízkodimenzionálních materiálů.

13. Difraktometrické techniky studia molekul a nízkodimenzionálních materiálů.

14. Speciální techniky studia nízkodimenzionálních materiálů.

Last update: Řehák Karel (28.07.2021)
Registration requirements - Czech

žádné

Last update: Matějka Pavel (14.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Složení zkoušky (písemný test, ústní pohovor)

Last update: Matějka Pavel (21.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Examination test 40
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha