SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2021/2022
  
Modern methods of molecular modelling - M403066
Title: Moderní metody molekulového modelování
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/15, C [HS]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Sršeň Štěpán Ing. et Ing. Ph.D.
Muchová Eva RNDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Kurz bude zaměřen na moderní metody molekulového modelování, mezi jiným i na numericky nákladné molekulové modelování, pro které je výhodné použití masivní paralelizace umožněné grafickými jednotkami GPU. Kurz bude vyučován formou praktických cvičení.
Last update: Slavíček Petr (05.09.2019)
Syllabus - Czech

Úvod do molekulového modelování

Molekulové simulace v základním stavu

 • molekulová dynamika
 • ab initio molekulová dynamika pomocí dráhových integrálů
 • nukleární kvantové efekty
 • metody metadynamiky, analýza trajektorií)

Molekulové simulace v excitovaném stavu

 • kvantově chemické metody pro popis elektronově excitovaných stavů
 • semiempirické metody
 • neadiabatická dynamika pomocí
 • výpočty spin-orbitální vazby

Spektroskopie a molekulové vlastnosti

 • výpočty elektronových spekter
 • výpočty vibračních spekter a jejich analýza, výpočty molekulových vlastností ze spekter
 • výpočty ionizovaných stavů, metody pro popis solvatace
 • vlastnosti solvatovaných molekul
 • vizualizace molekulových vlastností

Last update: Slavíček Petr (05.09.2019)
 
VŠCHT Praha