SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Specialised Practice - M409022
Title: Odborná praxe
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Čejková Jitka doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N409080, N963003
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Hladíková Jana (16.01.2018)
Studenti absolvují třítýdenní praxi v průmyslovém podniku nebo výzkumné instituci. V rámci odborné praxe studenti získají praktické dovednosti potřebné pro své budoucí zaměstnání. Předmět je zaměřen jednak na aplikaci získaných odborných dovedností v praktické činnosti, jednak seznamuje studenta s formálními náležitostmi praktické činnosti (přijetí do pracovního vztahu, bezpečnostní školení, zvyklosti pracoviště), součástí předmětu je také vypracování závěrečná zpráva. Ta obsahuje jednak chronologický výčet prováděných činností a také technický popis uzlu, který si student zvolí.
Aim of the course - Czech
Last update: Hladíková Jana (16.01.2018)

Studenti budou trénovat a budou umět:

  • prakticky využít znalosti získané při studiu
  • aplikovat znalosti nabyté ve výuce ostatních předmětů ve výrobním procesu nebo službách
  • řešit dílčí úkol jako součást týmu
  • vypracovat technický popis zvoleného uzlu

Syllabus - Czech
Last update: Hladíková Jana (16.01.2018)

1. Seznámení s provozem podniku nebo výzkumné instituce.

2. Prohlídka podniku nebo instituce.

3. Výběr popisovaného uzlu a jeho detailní studium.

4. Zapojení do činnosti daného subjektu a realizace pracovních úkolů.

5. Písemné zhodnocení a zpracování zprávy o praxi.

6. Obhajoba závěrečné zprávy o odborné praxi.

 
VŠCHT Praha