SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Introduction to Computational Fluid Dynamics - M409064
Title: Modelování proudění metodou CFD
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, MC [HS]
Capacity: unknown / 16 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Šoóš Miroslav prof. Ing. Ph.D.
Kohout Martin Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Is incompatible with: CZV446001
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (09.09.2019)
Kurz navazuje na znalosti získané v předmětech zaměřených na teorii mechaniky tekutin (např. N409002 Chemické inženýrství I nebo N409065 Hydromechanické procesy) a pro studenty přináší nové znalosti v oblastech numerického řešení pohybových rovnic metodou počítačové dynamiky tekutin (CFD), modelování turbulentního proudění, řešení toku porézním materiálem a toku stlačitelných tekutin. Na přednášky navazují cvičení, při kterých jsou rozvíjeny zkušenosti při šeření úloh z proudění reálných tekutin. Studenti si mohou dále samostatně rozvíjet teoretické znalosti z oblasti mechaniky tekutin a užívané numerické matematiky metodou CFD z připravených studijních materiálů. Na cvičení a při řešení problémů budou užívány programy ANSYS FLUENT nebo OpenFOAM. Součástí předmětu je samostatný projekt na výpočet proudění tekutin.
Literature - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (09.09.2019)

Z: Janalík J., Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin, VŠB TU Ostrava, 2008, 9788024819105

Z: Moukalled F., Mangani L., Darwish M.: The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics An Advanced Introduction with OpenFOAM® and Matlab, Springer International Publishing, 2016, eBook ISBN 978-3-319-16874-6

D: Marić T., Höpken J., Mooney K.: The OpenFoam Technology Primer, Sourceflux, 2014, ISBN 978-3-00-046757-8

D: ANSYS Fluent - Theory Guide; User's Guide; Tutorial Guide

D: Bojko M., 3D PROUDĚNÍ – ANSYS FLUENT, skripta VŠT-TU Ostrava, 2012

Learning resources - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (09.09.2019)

https://e-learning.vscht.cz -> OpenFoam

Syllabus - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (09.09.2019)

1. Úvod do CFD, obecný postup při řešení, ukázka CFD řešičů, tvorba geometrie výpočetní domény.

2. Základní rovnice v mechanice tekutin, metoda konečných objemů, výpočetní síť – tvorba a úprava, počáteční a okrajové podmínky, řešení ustáleného proudění.

3. Numerické metody při řešení – ustálené, neustálené proudění.

4. Modelování turbulentního proudění.

5. Vícefázové proudění

6. Samostatný projekt

7. Samostatný projekt

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 0.7 20
Práce na individuálním projektu 2.9 80
4 / 4 100 / 112
 
VŠCHT Praha