SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
Selected methods of mutivariate statistics - M413042
Title: Vybrané metody vícerozměrné statistiky
Guaranteed by: Department of Mathematics, Informatics and Cybernetics (446)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/15, C [HS]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kříž Pavel Ing. Mgr. Ph.D.
Zikmundová Markéta Mgr. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Kříž Pavel Ing. Mgr. Ph.D. (15.07.2019)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými metodami, které se běžně používají při analýze mnohorozměrných dat. Budou vyloženy základní principy jednotlivých metod včetně předpokladů a správné interpretace výsledků. Dostatek prostoru bude věnován samostatnému zpracování základních mnohorozměrných úloh a to pomocí statistického softwaru R.
Literature - Czech
Last update: Kříž Pavel Ing. Mgr. Ph.D. (15.07.2019)

Härdle W. K., Simar L.: Applied Multivariate Statistical Analysis, Springer 2012.

Rencher A. C., Christensen W. F.: Methods of Multivariate Analysis, John Wiley & Sons 2002.

Syllabus - Czech
Last update: Kříž Pavel Ing. Mgr. Ph.D. (15.07.2019)

Shluková analýza,

Analýza hlavních komponent (PCA),

Vícerozměrné škálování (MDS),

Mnohorozměrné odhady a testy hypotéz,

Vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA),

Regresní metody (vícenásobná lineární regrese, PCR, GLM).

 
VŠCHT Praha