SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2019/2020
  
Measurement in Environmental Protection - M444007
Title: Měření v ochraně životního prostředí
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kopecká Jitka Ing. Ph.D.
Interchangeability : AM444007, S444008
Is interchangeable with: AM444007
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (28.05.2019)
Předmět seznamuje studenty s měřicími přístroji a postupy využitelnými v moderním pojetí ochrany a monitoringu životního prostředí. Životní prostředí lze též definovat pomocí tří základních složek – vzduch, voda, půda – jejichž fyzikální i chemické vlastnosti jsou detailně diskutovány. Posluchači se rovněž seznámí se základy oboru meteorologie jakožto vědy popisující stav zemské atmosféry.
Aim of the course - Czech
Last update: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (27.04.2018)

Studenti budou umět:

Základní terminologii měřicí techniky.

Posoudit vhodnost daného měřicího přístroje či metody při monitorování životního prostředí.

Charakterizovat jednotlivé aspekty životního prostředí z pohledu fyzikálních a chemických veličin.

Literature - Czech
Last update: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (28.05.2019)

Z: Bednář J.: Meteorologie: Úvod do studia dějů v zemské atmosféře, 2003, ISBN 80-7178-653-5

Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis, 2003, CRC Press, ISBN 0849310830

Abhishek T., Ian W.: Air Pollution: Measurement, Modelling and Mitigation, CRC Press, ISBN-10: 9781498719452

Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P.: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách, 2015, VŠCHT Praha, ISBN 978-80-7418-284-6

Learning resources -
Last update: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (28.05.2019)

The lectures (in form of presentations) are available after login to the Department of Physics and Measurements (ufmt.vscht.cz) in the Education support.

Syllabus -
Last update: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (28.05.2019)

1. Basic terminology of environment, its monitoring and protection.

2. Smart City

3. Basic terminology of measuring technique, properties of measuring instruments

4. Introduction to meteorology; excursion

5. Meteorology: determination of basic meteorological variables; laboratory task

6. Meteorology: determination of secondary meteorological variables

7. Air: basic terminology, air pollution

8. Air: analysis of air pollution

9. Air: determination of particulate matter

10. Water: determination of physical properties; laboratory task

11. Water: determination of chemical composition

12. Soil: determination of physical properties

13. Radioactivity

14. Radioactivity measurement; laboratory task

Registration requirements - Czech
Last update: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (28.05.2019)

Fyzika I.

Course completion requirements - Czech
Last update: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (28.05.2019)

Vypracování samostatné práce na zadané téma, absolvování laboratorních úloh, závěrečná zkouška v písemné a ústní formě.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 30
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 24
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 136 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 10
Report from individual projects 10
Examination test 60
Oral examination 20

 
VŠCHT Praha