Optical and Electron Microscopy - M444011
Title: Optická a elektronová mikroskopie
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, MC [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Vlček Jan Ing. Ph.D.
Examination dates   
Annotation - Czech
Cílem předmětu je teoreticky a prakticky seznámit studenty s aspekty použití optických a elektronových mikroskopů, tak aby je dokázali efektivně využít pro měření. Studenti se seznámí s možnostmi a omezeními, které jednotlivé mikroskopy mají. Naučí se efektivně nastavit pracovní parametry tak aby získali co nejlepší výsledek. Součástí předmětu je i vysvětlení principů automatizované obrazové analýzy.
Last update: Vlček Jan (27.04.2018)
Aim of the course - Czech

Student bude umět:

Vysvětlit základy elektronové a fotonové optiky, čočky, vady čoček, interakce elektronu s pevnou látkou, principy technik pro přípravu vzorku - naprašování a napařování, principy automatizované obrazové analýzy.

Připravit vzorek na skenovací elektronovou mikroskopii, transmisní elektronovou mikroskopii.

Ovládat optický a skenovací elektronový mikroskop.

Last update: Vlček Jan (27.04.2018)
Literature - Czech

Z: Kubínek R., Šafářová K., Vůjtek M., Elektronová mikroskopie, Univerzita Palackého v Olomouci - skripta, 2011, ISBN: 978-80-244-2739-3

Last update: Vlček Jan (02.05.2018)
Learning resources - Czech

K dispozici ve studijních oporách na stránkách předmětu:

https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky/predmety-magisterskeho-studia

Last update: Vlček Jan (27.04.2018)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Historie, teoretické základy, rozlišení.

2. Optické vady a jejich kompenzace.

3. Konstrukce optického mikroskopu.

4. Konstrukce konfokálního mikroskopu.

5. Snímací prvky CCD, CMOS, zdroje světla.

6. Interakce elektronu s pevnou látkou, zdroje elektronů.

7. Základy vakuové techniky, typy vývěv, měrky tlaku.

8. Konstrukce skenovacího elektronového mikroskopu.

9. Detektory používané v elektronové mikroskopii.

10. RTG analýza , princip EDX a WDX detektorů.

11. Doplňky SEM mikroskopů – nanomanipulátor, fokusovaný paprsek iontů.

12. Příprava vzorků pro SEM – naprašování, napařování , obecné zásady.

13. Konstrukce transmisního elektronového mikroskopu.

14. Příprava vzorků pro TEM – obecné zásady.

Last update: Vlček Jan (19.06.2018)
Course completion requirements - Czech

Účast na laboratořích a exkurzích, protokoly z laboratorních cvičení.

Last update: Vlček Jan (27.04.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 32
Práce na individuálním projektu 1.4 38
4 / 4 112 / 112