SubjectsSubjects(version: 956)
Course, academic year 2023/2024
  

The web interface of the Educational Info System will be unavailable from 1 August to 2 August due to planned maintenance.

 

Thank you for your understanding and we apologize for any inconvenience.

Electronic for Measuring Technique - M444012
Title: Elektronika pro měřicí techniku
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Fišer Ladislav Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Studenti se seznámí s vlastnostmi elektronických součástek (rezistor, kondenzátor, induktor, dioda, tranzistor, diak, tyristor, triak, IGBT, tranzil trisil) a jejich použitím v elektronických obvodech. Dále se proberou obvody pro stabilizaci napětí, proudu (lineární i spínané) a galvanické zdroje. Z integrovaných obvodů je probírán OZ, ref. zdroj. Podrobněji číslicové IO a jejich aplikace od hradla až po strukturu mikrořadiče. V rámci cvičení, navazujících na přednášky, si studenti probíranou tématiku prakticky vyzkoušejí.
Last update: Fišer Ladislav (26.04.2018)
Aim of the course - Czech

Studenti budou po absolvování předmětu umět:

  • Přečíst schéma a pochopit funkci a vlastnosti obvodu.
  • Principy a vlastnosti diskrétních elektronických součástek, vlastnosti a aplikační možnosti operačního zesilovače a principy fungování digitálních obvodů.
  • Technologii a možnosti realizace elektronických obvodů.
  • Základy silových obvodů.
Last update: Fišer Ladislav (26.04.2018)
Literature - Czech

Z: Láníček R:, Elektronika, obvody, součástky, děje, Vydavatelství BEN - technická literatura Praha1998, ISBN 80-86056-25-2

Z: Foit, J.; Hudec, L.: Součástky moderní elektroniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998, ISBN 80-01-01789-3

Z: Malina V.: Digitální technika, Nakladatelství KOPP České Budějovice 2002, ISBN: 80-7232-157-9

Z: Pinker J.: Mikroprocesory a mikropočítače, Nakladatelství BEN - technická literatura 2004, ISBN 80-7300-110-1

D: Doleček J.: Moderní učebnice elektroniky - 1. díl, BEN - technická literatura 2005, ISBN 80-7300-146-2

D: Doleček J.: Moderní učebnice elektroniky - 2. díl, BEN - technická literatura 2005, ISBN 80-7300-161-6

D: Doleček J.: Moderní učebnice elektroniky - 3. díl, BEN - technická literatura 2005, ISBN 80-7300-184-5

D: Doleček J.: Moderní učebnice elektroniky - 3. díl, BEN - technická literatura 2007, ISBN 978-80-7300-187-2

Last update: Fišer Ladislav (03.10.2023)
Learning resources - Czech

Studijní materiály k přednáškám, návody ke cvičením a okruhy ke zkoušce:

https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky/predmety-magisterskeho-studia/14-n444007-zaklady-elektroniky

(pod přihlášením do sítě VŠCHT)

Last update: Fišer Ladislav (03.10.2023)
Teaching methods - Czech

Předmět zajišťuje Ústav fyziky a měřicí techniky

Přednášky po 2 hodinách týdně

Studijní podklady k přednáškám jsou k dispozici na webu ústavu

V rámci praktických cvičení se studenti experimentálně seznamují s vlastnostmi součástek a obvodů, které se probírají na přednáškách. Z provedených experimentů zpracovávají protokol

Last update: Fišer Ladislav (26.04.2018)
Syllabus - Czech

1. Pasivní prvky přehled a vlastnosti + prvky s jedním PN přechodem

2. Bipolární tranzistory

3. Tranzistory řízené polem

4. Optoelektronické prvky

5. Prvky s více PN přechody

6. Rozvod nízkého napětí, rušení v elektroenergetické síti

7. Elektrické stroje + analogové měřicí přístroje

8. Konstrukční technologie (plošný spoj, THT a SMT, hybridní IO)

9. Analogové integrované obvody (operační zesilovače, monolitické stabilizátory)

10. Spínané regulátory napětí, snižující a zvyšující měniče

11. Číslicové integrované obvody, logické funkce a jejich realizace

12. Integrované logické obvody, kombinační a sekvenční, podsestavy registry, čítače

13. Převodníky D/A a A/D

14. Mikropočítače: Mikroprocesory, paměti, sběrnice, vstupy a výstupy, periférie

Last update: Fišer Ladislav (03.10.2023)
Entry requirements - Czech

Základní znalosti fyziky, alespoň na úrovni předmětu Fyzika I

Last update: Fišer Ladislav (26.04.2018)
Course completion requirements - Czech

Udělení zápočtu (za aktivní práci při cvičeních)

Last update: Fišer Ladislav (05.10.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 34
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha