SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2021/2022
  
Applications of Measurement and Process Control in Chemistry - M445020
Title: Aplikace měření a řízení v chemii
Guaranteed by: Department of Mathematics, Informatics and Cybernetics (446)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Nachtigalová Iva Ing. Ph.D.
Interchangeability : N445087
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The course focuses on the application of theoretical knowledge in the branch of measurement of process variables and process control, specifically in the branch of regulatory control, predictive control, logic control, artificial intelligence, mathematical modeling, experimental identification and control system design.
Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • apply the theoretical knowledge acquired by the studies of courses focused on measurement of process variables and process control
  • use of modern methods and tools to solve problems related to measurement of process variables and process control in engineering practice.

Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Literature -

No literature.

Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Learning resources -

Instructions from lecturers. Available from: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=102. Internal materials of ICT Prague.

Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Teaching methods -

Students work in groups and solve specific problems from analysis up to implementation. Their work is to solve assigned laboratory tasks, perform the prescribed data measuring and processing. For each laboratory task they produce written reports and documentation, for selected task they present results at the end of the semester.

Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Syllabus -

Overview of laboratory tasks:

Finding a static characteristic (water vapor condenser).

Regulatory control of a selfregulating system (pressure in evaporator vapor space).

Regulatory control of a non-selfregulating system (level in tank with a drain pump).

Cascade control (temperature of condensate).

Combinational logic control.

Sequential logic control.

Fuzzy control (temperature of condensate).

Regulatory control and management of field instrumentation (AMS) in distributed control systems.

Visualization of a process.

Overview of case studies:

Control system of a boiling house in sugar refiner.

Control of a beer production in microbrewery.

Final excursion:

Computer control system of ICT Prague microbrewery.

Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Entry requirements -

The course is the laboratory of the study branch Engineering Informatics And Process Control, therefore the study requires not only requirements listed in Registration Requirements but also other mandatory courses of the study branch.

Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Registration requirements -

Measuring Technique, Control Theory

Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Course completion requirements - Czech

Studenti jsou v rámci ověření studijních výsledků povinni absolvovat laboratorní úlohy podle určeného rozpisu. V případě neúčasti na některé laboratorní úlohy bude možné práci nahradit v náhradních termínech.

Z každé absolvované úlohy vypracovává každá laboratorní skupina protokol, který odevzdává (vč. elektronické formy) nejpozději do týdne vedoucímu práce. K hodnocení budou přijaty protokoly, které budou dodány včas a kompletní, tzn. budou splňovat všechny požadavky na vypracování deklarované vedoucím práce. Za každý započatý týden opožděného odevzdání nebo nekompletní odevzdání bude hodnocení protokolu sníženo o stupeň.

Každý student si zvolí jednu laboratorní úlohu a odprezentuje a obhájí její výsledky před komisí složenou z vedoucích prací. Obhajoby se budou konat ve 14. týdnu semestru.

Klasifikovaný zápočet je udělován na základě aritmetického průměru hodnocení jednotlivých úloh a závěrečné prezentace a obdrží jej ti studenti, kteří získají z každé absolvované úlohy a závěrečné prezentace alespoň hodnocení E.

Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha