SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2019/2020
  
Technological Practice - M445022
Title: Technologická praxe
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Class: Odborná praxe, exkurze, ostatní
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)
Studenti provedou praxi na externím pracovišti , kde budou pracovat na zadaném projektu. Odborná praxe zahrnuje celkem dva týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní technologické praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně dva týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, která odpovídá jeho studijnímu zaměření.
Aim of the course - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí příslušných podniků.

2. Spojit a rozšířit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami praxe.

3. Využít praktických zkušení při hledání budoucího zaměstnání.

Literature - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Žádná

Learning resources - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Informace o podnicích na jejich webových stránkách.

Teaching methods - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Praktické zaměstnání založené na využití teoretických zalostí při řešení konkrétních praktických zadaní.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Potvrzení o absolvování praxe.

Vypracování zprávy z odborné praxe.

Syllabus - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

1.-2. týden praxe v podniku, který odpovídá studijnímu zaměření studenta, vypracování zprávy z praxe.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Potvrzení o absolvování praxe.

Vypracování zprávy z odborné praxe.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Práce na individuálním projektu 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 100

 
VŠCHT Praha