SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Strategic Management - M501013
Title: Strategické řízení
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Vacík Emil prof. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AM501013
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (16.05.2022)

Z: Mastering Strategic Management – Open Textbook Library. Dostupné z https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/mastering-strategic-management

Z: Případové studie, video materiály a další studijní materiály sdílené se studenty v systému Moodle, případně prostřednictvím MS TEAMS.

D: FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S. Tvorba strategie a strategické plánování, Praha, Grada Publishing. 2021.

D. FOTR, J., VACÍK, E., ŠPAČEK, M., SOUČEK, I. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu, Praha, Grada Publishing, 2020.

D: FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Praha: Grada, 2005.

D: MALLAYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: GRADA, 2007.

D: SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku. Symbióza kreativity a disciplíny. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Zápočet: průběžné testy z předepsané knihy, aktivní účast na seminářích (např. formou testu z případové studie), esej v rozsahu 1.500 slov na zadané téma

Zkouška: bodové ohodnocení aktivit zápočtu + zkouška formou eseje

Syllabus - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

1. Management v podnikání. Koncept Průmysl 4.0. Obsah strategického managementu. Model strategického managementu.

2. Strategie použitelné ve strategických záměrech.

3. Formulace strategie – Strategická východiska.

4. Analýza podnikatelského prostředí – Externí prostředí - strategické řízení v procesu globalizace.

5. Analýza podnikatelského prostředí – Interní prostředí - Výkonnost podniku a současné přístupy k jejímu zjišťování.

6. Strategická analýza – Analýza rizika, scénáře vývoje prostředí, strategické varianty.

7. Tvorba strategického plánu.

8. Implementace strategie, předmět implementace, plánovací činnosti.

9. Investiční strategie, možnosti růstu podnikatelských subjektů.

10. Metody zvyšování výkonnosti firem. Lidské zdroje v implementaci strategie.

11. Modely a metody podporující implementaci strategie, Balanced Scorecard.

12. Hodnocení strategie. Controlling.

13. Strategické řízení v neziskovém sektoru.

14. Krizové řízení. Zrušení a zánik podniků.

Course completion requirements - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Zápočet: průběžné testy z předepsané knihy, aktivní účast na seminářích (např. formou testu z případové studie), esej v rozsahu 1.500 slov na zadané téma

Zkouška: bodové ohodnocení aktivit zápočtu + zkouška formou eseje

 
VŠCHT Praha