SubjectsSubjects(version: 889)
Course, academic year 2020/2021
  
Innovations Management and Innovation Project - M501014
Title: Řízení inovací a inovační projekt
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020 to 2020
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AM501014
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Z: Schilling, M. A., & Shankar, R. (2019). Strategic management of technological innovation. McGraw-Hill Education.

Z: Případové studie, video materiály a další studijní materiály sdílené se studenty v systému Moodle, případně prostřednictvím MS TEAMS.

D: Christensen, C. M. (2013). The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail. Harvard Business Review Press.

D: Dodgson, M., Gann, D. M., & Phillips, N. (Eds.). (2013). The Oxford handbook of innovation management. OUP Oxford.

D: Tidd, J., & Bessant, J. (2014). Strategic innovation management. John Wiley & Sons.

D: Veber, J., Scholleová, H., Špaček, M., Švecová, L., & Ostapenko, G. F. (2016). Management inovací. Management Press.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Zápočet: online testy z článků, literatury a dalších výstupů k tématu, aktivita na cvičeních, reflexe

Zkouška: výsledek simulační hry (30 %), průběžné test (20 %), zkouška formou eseje (50 %)

Syllabus -
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

1. Competitiveness – concept of competitiveness, world economy, OECD and EU view

2. Change management – approaches (Kotter's model, Lewin's models, Kubler-Ross' model etc.)

3. Knowledge management – knowledge as a capital, intra-entrepreneurship

4. Innovation – concept, typology

5. Innovation activities and clusters

6. Innovation cycles and trends

7. Intellectual property and its protection - industrial rights, other forms of protection

8. Business innovation strategy

9. Innovation process – sequenced vs. integrated innovation process management

10. Economic aspects of innovation

11. Methods and techniques for innovation management - Creativity and methods for creativity development

12. Methods and techniques for innovation management - Methods and techniques for finding causes; for identification of customer needs, for evaluation of ideas

13. Controlling and audit of innovation activities, post audits of innovation projects

14. Evaluation of innovation

Course completion requirements - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Zápočet: online testy z článků, literatury a dalších výstupů k tématu, aktivita na cvičeních, reflexe

Zkouška: výsledek simulační hry (30 %), průběžné test (20 %), zkouška formou eseje (50 %)

 
VŠCHT Praha