SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Information Systems Design - M501016
Title: Projektování informačních systémů
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2021
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 2/2, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / 60 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Prezenční výuka probíhá jen v ZS
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mareš Jan prof. Ing. Ph.D.
Interchangeability : AM501016
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Z: MYSLÍN, Josef. Business modelování (2012). Vyd. 1, česky, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha, 105 stran, ISBN: 9788086847610.

Z: UNHELKAR, Bhuvan (2018). Software engineering with UML. Boca Raton. 2018. ISBN 978-1-138-29743-2.

Z: ISO/IEC 19510:2013 [ISO/IEC 19510:2013] Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation

D: HUMPREY, W. S. (1988). "Characterizing the software process: A maturity framework". IEEE Software. 5 (2): 73–79. doi:10.1109/52.2014.

D: IDEF0: Examples http://www.syque.com/quality_tools/toolbook/IDEF0/example.htm

D: Hannu Jaakkola and Bernhard Thalheim. (2011) "Architecture-driven modelling methodologies." In: Proceedings of the 2011 conference on Information Modelling and Knowledge Bases XXII. Anneli Heimbürger et al. (eds). IOS Press. p. 98

Last update: Švecová Lenka (13.05.2022)
Requirements to the exam - Czech

průběžná kontrola semestrální práce

Last update: Kaiser Jiří (21.09.2020)
Syllabus - Czech

1. Základní pojmy z oblasti systémového inženýrství a informačních systémů, paradigmata modelování.

2. Architektura systému a architektury informačních systémů.

3. Životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému.

4. Behaviorálně orientované metody procesního modelování – základy standardu Business Process Model and Notation (BPMN)

5. Behaviorálně orientované metody procesního modelování – pokročilé prvky standardu Business Process Model and Notation (BPMN) a diagramy spolupráce procesů

6. Behaviorálně orientované metody procesního modelování – diagramy aktivit standardu Unified Modeling Language (UML)

7. Další behaviorálně orientované metody procesního modelování

8. Funkčně a strukturálně orientované metody procesního modelování

9. Měření a vyhodnocení procesů a procesního systému.

10. Specifikace funkčních požadavků na software pomocí diagramu případů užití z Unified Modeling Language (UML) včetně využití pokročilých vazeb mezi případy užití.

11. Modelování scénářů případů užití pomocí textového popisu a diagramů aktivit z Unified Modeling Language (UML)

12. Modelování stavů objektů informačního systému a datové modelování pomocí Entity Relationship (E-R) diagramu

13. Manažerské informační systémy

14. Aplikace procesního modelování (zejména v průmyslu)

Last update: Botek Marek (10.01.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet: zpracování semestrální práce

Zkouška: písemná a ústní zkouška

Last update: Kaiser Jiří (12.09.2023)
 
VŠCHT Praha