SubjectsSubjects(version: 893)
Course, academic year 2021/2022
  
Communication Systems and Networks - M501027
Title: Komunikační systémy a sítě
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Literature
Last update: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D. (23.09.2020)

SVOBODA, J. a kol. Telekomunikační technika (I., II, III díl). Praha: Odborné nakladatelství Hüthig&Beneš (povinná)

MAGA, D. Komunikační systémy a sítě. Praha: ČVUT, 2018. [online]. [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: https://teams.microsoft.com/l/file/7AC90B2C-AFDA-405F-B082-837A14DA6B1F?tenantId=a5085469-d927-486a-966e-f350bf2fe08a&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvscht.sharepoint.com%2Fsites%2F837-O365-M501072Komunikansystmyast%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2FKomunika%C4%8Dn%C3%AD%20syst%C3%A9my%20a%20s%C3%ADt%C4%9B%20-%20z%C3%A1klady%20komunika%C4%8Dn%C3%AD%20techniky.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvscht.sharepoint.com%2Fsites%2F837-O365-M501072Komunikansystmyast&serviceName=teams&threadId=19:6c94a8a70427483e89b37d57d5d7cfae@thread.tacv2&groupId=ee881e9d-07b1-4137-b8f4-b0d023dc020f

Internetové zdroje (doporučená)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D. (23.09.2020)

Předmět je ukončen zkouškou. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je v souladu s ECTS nutné dosáhnout min. 50% bodů (100 bodů = 100%, tudíž 1 bod = 1%).

Zkouška pozůstává ze závěrečného testu. Závěrečný test probíhá v prostředí MOODLE. Pozůstává z 25 otázek, které sytém MOODLE náhodně vybírá ze své databázi. Odpovědi na otázky mohou být rovnocenně váhovány tak, aby plný počet bodů byl dosažen při zvolení všech správných možných odpovědí na otázku a zároveň žádné z nesprávných možností. Za zvolení nesprávné možnosti systém body odečte, přičemž nelze spadnout pod 0 bodů za otázku.

Body z testu jsou považovány za průběžné hodnocení, které bude korigováno dle času absolvování testu následovně:

  • čas absolvování do 19 min a 59 sekund: bez odečtu bodů,
  • čas absolvování od 20 min do 24 minut a 59 sekund: odečte se 10 bodů z hodnocení testu,
  • čas absolvování od 25 min do 29 minut a 59 sekund: odečte se 20 bodů z hodnocení testu,
  • čas absolvování od 30 min do 34 minut a 59 sekund: odečte se 30 bodů z hodnocení testu,
  • čas absolvování od 35 min do 44 minut a 59 sekund: odečte se 40 bodů z hodnocení testu.
  • Po 45 minutách test definitivně končí.

Dle výsledného bodového hodnocení je klasifikace studenta následující:

A: 100-90 bodů

B: 89-80 bodů

C: 79-70 bodů

D: 69-60 bodů

E: 59-50 bodů

F: < 50 bodů

Syllabus
Last update: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D. (22.09.2020)

1. Základní principy fungování komunikačních sítí, přenos hlasu a dat

2. Historický vývoj telekomunikačních sítí

3. Pevné sítě: PSTN, různé typy páteřních a přístupových sítí

4. xDSL: topologie, současnost a budoucí vývoj

5. Optické sítě: topologie, využití

6. Celulární mobilní sítě: hlavní využívané technologie, principy a jejich parametry….

7. GSM a CDMA

8. LTE a NGN

9. Satelitní komunikace

10. Technologická platforma IPTV

11. WiFi sítě a jejich využití

12. Technologie pro IoT: zigbee, sigfox a další

13. Kapacitní a výkonnostní plánování.

14. Výstavba sítě (po domluvě zkouškový termín)

 
VŠCHT Praha