SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Business and Project Valuation - M501040
Title: Oceňování podniku a projektů
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Literature

Mařík, M: Metody oceňování podniku. Ekopress, 2018

Damodaran, A.:Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 3rd Edition, 2012

Last update: Scholleová Hana (21.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet: 10 bodů průběžná práce, 40 bodů průběžný test, 50 bodů projekt ocenění reálného podniku. Podmínka min. 60 bodů.

Zkouška: Písemná a ústní.

Last update: Scholleová Hana (15.02.2021)
Syllabus

1. Hodnota a cena, kategorie hodnoty. Právní úpravy oceňování.

2. Podnik a jeho vývoj, stav, okoli a další atributy ovlivňující hodnotu.

3. Metody ocenění podniku. Postup ocenění. Metoda a její volba.

4. Majetkové metody.

5. Tržní metody.

6. Výnosové metody.

7. Strategická analýza, predikce vývoje trzeb.

8. Finanční plán, metody odhadu, revize.

9. DCF, FCFE, FCFF, EVA

10. Diskontní míra, odhad nákladů kapitálu vlastního i cizího.

11. Modely - stabilní, dvoufázový, třífázový. Volba metody v závislosti na stavu a možném vývoji firmy.

12. Citlivostní analýza.

13. Projekt jako součást firmy - přístup k hodnocení.

14. Reálně opční metodika.

Last update: Scholleová Hana (15.02.2021)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha