SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
  

On Sunday, February 12, 2023, service work will realise on the SIS web interface. Access to the system will be restricted.

We apologize for any inconvenience caused

European Union, Policies and Tools for Sustainability - M501054
Title: Evropská unie a politiky a nástroje udržitelnosti
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Annotation - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - seznámit se s hlavními legislativními a exekutivními strukturami dnešní Evropské unie a porozumět jim; - analyzovat a kriticky posoudit fungování těchto struktur s využitím koncepčních a teoretických nástrojů komparativní politiky; - ocenit a umět vysvětlit měnící se povahu politického procesu v Evropské unii a roli, kterou hrají politické strany, zájmové skupiny, sociální hnutí a veřejné mínění; - posoudit úlohu a vliv států na politický proces EU; - interpretovat a kriticky vyhodnotit hlavní problémy současné politické debaty v EU.
Literature - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

Povinná:

BACHTLER, John, BEERKOWITZ, Peter, HARDY, Sally, MURAVSKA, Tatjana (Eds.). EU Cohesion Policy. Reassessing performance and direction. London and New York: Routledge, 2017. ISBN 9780367668020.

BEREND, Ivan T. The History of European Integration. A new perspective. London and New York: Routledge, 2016. ISBN 9781315622903.

BRAUN, Julie Anna. Regional Policies and European Integration. London: Palgrave Macmillan, 2016. ISBN 978-3-319-67762-0.

HERWEG, Nicole. European Union Policy-Making. The Regulatory Shift in Natural Gas Market Policy. Cham: Springer, 2017. ISBN 978-3-319-49399-2. 10.1007/978-3-319-49400-5.

Doporučující:

BACHTLER, John, MENDEZ, Carlos. EU Cohesion Policy and European Integration. The Dynamics of EU Budget and Regional Policy Reform. London and New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0-754-67421-4.

BRIGUGLIO, L. (ed.). Small States and the European Union Economic perspectives. London and New York: Routledge, 2016. ISBN 978-1315669021.

GSTÖHL, Sieglinde, LANNON, Erwan. The European Union’s Broader Neighbourhood Challenges and opportunities for cooperation beyond the European Neighbourhood Policy. London and New York: Routledge, 2015. ISBN 9781138776715.

MEDEIROS, Eduardo. Chapter 5: The Role of European Territorial Cooperation (ETC) in EU Cohesion Policy. In: Medeiros, Eduardo (Ed.). European Territorial Cooperation, The Urban Book Series. Cham: Springer, 2018. ISBN 978-3-319-74886-3. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74887-0_5

NOVOTNÝ, Lukáš, NEUSS, Beate, NIEDOBITEK, Matthias, ROSŮLEK, Přemysl (Eds.). Kooperationsbeziehungen in der neuen Europäischen Union - unter besonderer Berücksichtigung des sächsisch-tschechischen Grenzraums. Hamburg: Verlag Dr. Kováč. Fachverlag für wissenschaftliche Literatur, 2012. ISBN 978-3-8300-6513-5.

NOVOTNÝ, Lukáš. Sociology of European Integration. Sociologia 48(2), 2016, 119-138.

TELÓ, Mario (ed.). European Union and New Regionalism Competing Regionalism and Global Governance in a Post-Hegemonic Era. London and New York: Routledge, 2016. ISBN 978-1472434395.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (13.12.2020)
  • aktivní účast na hodinách; referát
  • dílčí výzkumné aktivity (zadávané na hodinách)
  • písemný test
Syllabus - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

1. Úvod

2. Historie evropské integrace, teorie evropské integrace

3. Politický systém EU; instituce EU (Rada, Komise, Parlament, Soudní dvůr)

4. Policy-making v EU

5. Jednotný trh EU

6. Regionální politika a koheze

7. Společná zemědělská politika

8. Ekonomická a měnová unie

9. Justice a vnitřní vztahy

10. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

11. Sociální politika EU

12. Zájmové skupiny, lobbying a demokracie v EU

13. Česká republika a EU

14. Budoucnost EU

 
VŠCHT Praha