SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Specialised Industrial Practical Training I - M504003
Title: Odborná průmyslová praxe I
Guaranteed by: University Centre UCT Prague - Unipetrol (504)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [TS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)
Předmět Odborná průmyslová praxe I zahrnuje 3 týdny (1 den v týdnu semestru). Cílem předmětu je umožnit studentům pochopení práce technologa v rafinérsko-petrochemického komplexu, případně v dalších chemických areálech. Odborná průmyslová praxe bude navazovat na exkurze a praxe absolvované v předchozím studiu. Studenti se na vybrané jednotce seznámí s činností výrobního týmu a budou řešit přidělené technologické úkoly zadané vyučujícím. Studenti se seznámí s jednotlivými činnostmi technologa. Součástí praxe bude detailní poznání konkrétní výrobní jednotky včetně studentem zpracované rešerše na studovanou technologii a její moderní trendy včetně možnosti zvýšení udržitelnosti. Studenti v rámci praxe budou mít přístup na provozní data a dokumentaci, kterou využijí při řešení zadaných úkolů. Významnou součástí praxe bude zpracování a vyhodnocení souboru procesních dat. V rámci poznání výrobní jednotky a řešení dílčích úkolů budou studenty definována doporučení pro zlepšení, která budou prezentována vyučujícímu a zástupcům výrobní jednotky. V rámci těchto doporučení bude také definován a popsán úkol/idea, která bude studentům sloužit jako zadání pro navazující předmět Odborná průmyslová praxe II. Studenti vypracují ucelenou zprávu z praxe a zároveň vypracují a přednesou cca. 15minutovou prezentaci se zaměřením na další činnosti na studované výrobní jednotce.
Aim of the course - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Cílem předmětu je umožnit studentům pochopení práce technologa v rafinérsko-petrochemického komplexu, případně v dalších chemických areálech. Odborná průmyslová praxe bude navazovat na exkurze a praxe absolvované v předchozím studiu.

Literature - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

• Provozní reglement a interní dokumenty vybrané jednotky ORLEN Unipetrol

• Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

• Výukové materiály od garanta předmětu a přednášejících

• Veřejně dostupné informace o rafinérských a petrochemických technologiích (internet)

Syllabus - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Průmyslová praxe bude realizována v rafinérsko-petrochemickém komplexu (případně v dalších chemických areálech) v oblastech:

• Úprava a zpracování ropy

• Štěpné procesy zpracování těžkých ropných frakcí

• Výroba vodíku

• Výroba základních monomerů pro petrochemii

• Výroba polymerů

• Výroby páry a elektrické energie

• Zpracování odpadních vod

• Chemické procesy v dalších chemických areálech

Course completion requirements - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Vypracovaná souhrnná zpráva dle předepsané formy, obsahu a rozsahu popisující realizované aktivity, technologická zjištění a provozní doporučení. Prezentace odpovídající 15 minutám pro prezentaci výstupů.

 
VŠCHT Praha