SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Laboratory Project I - M504004
Title: Laboratorní projekt I
Guaranteed by: University Centre UCT Prague - Unipetrol (504)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:7
E-Credits: summer s.:7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)
Studenti si zvolí projekt z vypsaných témat prací Univerzitního centra Litvínov VŠCHT-FS ČVUT-ORLEN Unipetrol pro aktuální školní rok. Téma projektu bude experimentální, rešeršní nebo kombinované. Student na dané téma vypracuje projekt, který ohodnotí vedoucí práce a poté projekt obhájí před hodnotící komisí (garant předmětu, vyučující).
Literature - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Z: dle doporučení vedoucího práce, vyučujících

D: Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

Syllabus - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (02.09.2022)

1. Studium literatury

2.-12. Práce na konkrétním výzkumném projektu

13. Příprava prezentace projektu

14. Obhajoba projektu

Course completion requirements - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Vypracování laboratorního projektu (50 %), obhajoba individuálního projektu (50 %).

Odevzdání elektronické verze projektu - hodnotí vedoucí práce, následuje ústní obhajoba.

 
VŠCHT Praha