SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Specialised Industrial Practical Training II - M504005
Title: Odborná průmyslová praxe II
Guaranteed by: University Centre UCT Prague - Unipetrol (504)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [TS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)
Předmět Odborná průmyslová práce II zahrnuje 3 týdny. Předmět Odborná průmyslová praxe II je navazující. Cílem předmětu je komplexní zpracování definovaného inženýrského úkolu studentem v rafinérsko-petrochemického komplexu, případně v dalších chemických areálech. Studenti se na vybrané jednotce v rámci předmětu Odborná průmyslová praxe I seznámili s konkrétní jednotkou a v rámci poznání výrobní jednotky definovali a popsali úkol/ideu pro další zpracování. Studenti tento problém samostatně rozpracují do detailu a s využitím procesních dat, případně pomocí simulačních prostředků navrhnou jeho řešení. Navržená řešení budou diskutovat s vyučujícím. Studenti budou komunikovat se zaměstnanci výrobních týmů a dalších oddělení. Studenti budou seznámeni s celým procesem, nikoli pouze s jednou jednotkovou operací. Řešení projektu bude zahrnovat popis problému, návrh jeho řešení, odhad předpokládané časové náročnosti a analýzu nákladů a přínosů v případě realizace navržených opatření. Výstupem z praxe bude zpráva, která bude popisovat jednotlivé kroky a závěrečné hodnocení navrženého postupu.
Aim of the course - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Cílem předmětu je komplexní zpracování definovaného inženýrského úkolu studentem v rafinérsko-petrochemického komplexu, případně v dalších chemických areálech.

Literature - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

• Provozní reglement a interní dokumenty vybrané jednotky ORLEN Unipetrol

• Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

• Výukové materiály od garanta předmětu a přednášejících

• Veřejně dostupné informace o rafinérských a petrochemických technologiích (internet)

Syllabus - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Průmyslová praxe bude realizována v rafinérsko-petrochemickém komplexu (případně v dalších chemických areálech) v oblastech:

• Úprava a zpracování ropy

• Štěpné procesy zpracování těžkých ropných frakcí

• Výroba vodíku

• Výroba základních monomerů pro petrochemii

• Výroba polymerů

• Výroby páry a elektrické energie

• Zpracování odpadních vod

• Chemické procesy v dalších chemických areálech

Entry requirements - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Předmět Odborná průmyslová praxe I

Course completion requirements - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Vypracovaná souhrnná zpráva dle předepsané formy, obsahu a rozsahu popisující realizované aktivity a závěry ke zpracovávanému tématu.

 
VŠCHT Praha