ICT in teaching chemisty - M832018
Title: ICT ve výuce chemie
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (31.03.2019)
Studenti se v předmětu seznámí s využitím informačních současných i historických informačních a komunikačních technologií používaných při výuce chemie. Výstupem předmětu je vlastní výukový materiál na vybrané téma vypracovaný s využitím probíraných technologií a obhájený před studijní skupinou. Pro výuku je k dispozici učebna vybavená prezentační technikou, interaktivní tabulí a zařízením pro virtuální realitu.
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: HLAVATÝ, Josef. Didaktická technika pro učitele. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2002. ISBN 80-708-0479-3.

Z: ŠILHÁNEK, Jaroslav. Chemická informatika. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2002. ISBN 80-708-0465-3.

Z: SPOUSTA, Vladimír. Vizualizace: gnostický a komunikační prostředek edukologických fenoménů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-44203.

Z: KOČIČKA, Pavel a BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2004. xiv, 288 s. ISBN 80-251-0232-7.

Z: GAGE, Jenny. How to use an interactive whiteboard really effectively in your secondary classroom. London: David Fulton Publis, 2006. ISBN 978-1-84312-262-3.

D: ADAMEC, Martin a Veronika HAVELKOVÁ. Applets in Teaching General Chemistry: Chemical Kinetics and Termochemistry. In: Aplimat 2013. Bratislava: STU, 2013, P01-7pp. ISBN 978-80-227-3865-1.

D: SVOBODA, P., LORENZOVÁ, J., SEMRÁD, J., JIRKOVSKÁ, B., MYNAŘÍKOVÁ, L., VALIŠOVÁ, A., ANDRES, P. (2020) Digitální kompetence učitelů středních odborných škol jako výzva současného vzdělávání. Brno, Paido, 291 s. ISBN 978-80-7315-272-7.

D: GASTEIGER, J. a Thomas ENGEL. Chemoinformatics: a textbook. 1. Weinheim: Wiley-VCH, c2003. ISBN 35-273-0681-1.

D: ŽÁRA, Jiří, Bedřich BENEŠ a Petr FELKEL. Moderní počítačová grafika. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-722-6049-9.

D: BĚLOHLÁVKOVÁ, Věra. 33 rad jak úspěšně prezentovat. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0326-9.

Syllabus - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.03.2019)

1. Technické vybavení učeben

2. Prezentační technika

3. Zpracování audia

4. Zpracování videa

5. Mobilní zařízení

6. Rozšířená realita

7. Virtuální realita

8. Interaktivní tabule a displeje

9. Specializovaný software v chemii

10. Výukový software

11. E-learningové systémy

12. Informační zdroje a zdroje výukových materiálů

13. Tvorba výukových materiálů

14. Obhajoba projektu

Course completion requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.03.2019)

Aktivní účast na výuce. Vytvoření vlastního výukového materiálu s použitím vybraných technických prostředků. Odprezentování vytvořeného materiálu ve studijní skupině.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 2 56
Práce na individuálním projektu 1.5 42
4 / 4 112 / 112