SubjectsSubjects(version: 879)
Course, academic year 2020/2021
  
M-Learning - M832023
Title: M-learning
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Svododa Petr Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP
Annotation - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)
Cílem předmětu je naučit studující využívat potenciál m-learningu pro řízení vyučovacího procesu.
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (16.02.2020)

ZÁKLADNÍ literatura

Svoboda, P. M-learning (elektronická studijní opora je k dispozici na Moodle).

Svoboda, P. Digitální kompetence a digitální technologie v současné škole. Media4u Magazine. 2018, 15(1), 22-27. ISSN 1214-9187.

Svoboda, P., Andres, P. Nové technologie ve výuce. Media4u Magazine.2017, 17(1) s. 35–40. ISSN 1214-9187.

Svoboda, P. M-learning – Use of Mobile Technologies in Teaching. Littera Scripta VŠTE. 2016, 9(3), 96-109. ISSN 1805-9112.

Svoboda, P. Podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky, on-line nástroje pro komunikaci a sdílení

námětů, inspirací. [Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)] NIDV, 2015.

DOPORUČENÁ literatura

Svoboda, P. Digital Technology as a Significant Support for the Teaching Process. In: AHRAM, T. et al., eds. Human Interaction and Emerging Technologies. Cham: Springer, 2019. s. 383-389. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-030-25628-9.

Straková, J. Moderní vyučování. [online]. [20018] [cit. 2018-02-02]. Dostupný z WWW: .

Gartner.com. Leading in a Digital World. [online]. [2015] [cit. 2015-12-6]. Dostupný z WWW: .

Innovating pedagogy 2013–2020. Open Univerzity inovation report. [online]. [2020] [cit. 2020-15-1]. Dostupné z www .

Syllabus - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)

1. Úvod do problematiky moderní výuky

2. Materiální didaktické prostředky – historie a současnost

3. M-learning

4. Mobilní zařízení

5. M-technologie ve výuce

6. Praktické multimediální ukázky využívání mobilních zařízení ve výuce

7. Aplikační software

8. Práce s mobilním zařízením, praktická aplikace aktivit ve výuce

9. Klíčové jevy v problematice m-technologií a výzkum v této oblasti

10. Třífázový model procesu učení E-U-R v aplikaci na digitální technologie

11. Modelové scénáře aktivit pedagoga s využitím m-learningu

12. Vybrané scénáře vyučovacích hodin s využitím m-learningu

13. Příprava na výuku a realizace připravené hodiny, hodnocení hodiny

14. Závěrečný test

Course completion requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)

Zpracování seminární práce, závěrečný test.

 
VŠCHT Praha