SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Technology and Application of Industrial Fertilizers - N105017
Title: Technologie a aplikace průmyslových hnojiv
Guaranteed by: Department of Inorganic Technology (105)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2013 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: 20 / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Vídenský Jan doc. Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The topic of the lectures is industrial fertilizers. The agenda contains production, raw materials, application based on agrochemistry. Also environmental aspects, especialy targeted to a hard area of nitrofertilizers, are discussed.
Last update: ROZ105 (28.11.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

Describe the production processes of fertilizers

Apply fertilizers from the point of viev of agrochemical knowledge and soil properties

Discuss the environmental questions of nitrofertilizer usage

Last update: ROZ105 (28.11.2013)
Literature -

R: Ivanič J., Havelka B., Knop K.: Výživa rastlín a hnojenie, SZN Praha, 1984

R: Harmaniak I.: Priemyselné hnojivá, Alfa Bratislava, 1975

A: Hendri R.A.: Granulated fertilizers, Noyes data corporation London, 1976

A: Vosolsobě J.: Výroba průmyslových hnojiv, skripta VŠCHT, SNTL Praha, 1980

A: Pozin M.E.: Technologija mineralnych udobrenij, Chimija, 1983

A: Gábriš L.: Chemizácia poľnohospodárskej výroby a ochrana životného prostredia, Príroda Bratislava, 1987

Last update: ROZ105 (02.07.2013)
Learning resources -

Documents BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

http://eso.vscht.cz/

Last update: ROZ105 (15.08.2013)
Requirements to the exam - Czech

Zpracování tématického okruhu na dané téma (zadává se třetí výukový týden)

Ústní zkouška

Last update: ROZ105 (13.03.2009)
Syllabus -

1. Fertilizers, plants nourishment, effect on environment

2. Regularities and mechanisms of plants nourishment

3. Agrochemical characteristics and sorption ability of soil

4. Factors influencing the acceptability of soil nutrients

5. Classification of fertilizers, basic characteristics

6. Soil and plant nitrogen, its losses and their lowering

7. Fertilizers with nitrate and ammonium nitrogen

8. Technology and application of fertilizers with amide nitrogen

9. Fertilizers with nitrogen in various forms

10. Raw materials for production of phosphorus fertilizers

11. Fertilizers with water-soluble and water-insoluble phosphorus

12. Technology of potassium, calcium and magnesium fertilizers

13. Technology and use of multi-component fertilizers

14. Liquid fertilizers, suspended and slow-effecting fertilizers

Last update: TAJ105 (22.06.2006)
Registration requirements -

Inorganic Technology

Last update: ROZ105 (02.07.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 40
Oral examination 60

 
VŠCHT Praha