SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Laboratory of Hydrogen and Membrane Technologies - N105029
Title: Laboratoř vodíkových a membránových technologií
Guaranteed by: Department of Inorganic Technology (105)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2013 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Is interchangeable with: B105006
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The aim of the course is to familiarize students with basic experimental methods used in the laboratories of hydrogen processes and characterization of membranes.
Last update: ROZ105 (15.08.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • perform and describe the basic measurement techniques used in the laboratories of hydrogen processes, preparation and characterization of membranes, methods of determining the structural characteristics of the solid phase, preparation of hydrogen
Last update: Sedlářová Ivona (15.07.2013)
Literature -

A: Palatý Z., Membránové procesy, VŠCHT Praha 2012, 9788070808085

Last update: ROZ105 (02.07.2013)
Learning resources -

http://www.vscht.cz/kat/

Last update: ROZ105 (02.07.2013)
Requirements to the exam - Czech

1. Student musí povinně absolvovat úvodní školení bezpečnosti práce a všech 11 laboratorních prací.

2. V odůvodněných případech lze domluvit s vedoucím konkrétní práce její náhradní termín.

3. Protokoly se odevzdávají vedoucím jednotlivých prací, kteří navrhnou jejich klasifikaci.

4. Výsledné hodnocení tvoří průměr navržených jedenácti známek. Nanejvýš jedna práce může být hodnocena známkou "F". V případě dvou prací ohodnocených známkou "F" lze jednu práci opravit. Při vyšším počtu známek "F" nejsou laboratoře uznány.

Last update: ROZ105 (03.01.2012)
Syllabus -

1. Work safety training

2. Preparation of flat homogeneous polymeric membranes

3. Preparation of flat homogeneous polymeric membranes with inorganic additive

4. Metallography analysis of structure of metals for hydrogen storage

5. Determination of mechanical properties of metal materials for hydrogen storage

6. Texture characteristics of membrane materials- BET

7. Texture characteristics of membrane materials - mercury porosimetry

8. Permeability of membranes for gas separation

9. Selectivity of membranes for gas separation

10. Ion selective membrane conductivity determination

11. Determination of the PEM fuel cell operational characteristics

12. Characterization of a PEM water-electrolyzer

Last update: ROZ105 (15.08.2013)
Registration requirements -

Laboratoy of Inorganic Chemistry I, Laboratory of Physical Chemistry I

Last update: ROZ105 (02.07.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Report from individual projects 80

 
VŠCHT Praha