SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Properties and Testing of Metals - N106006
Title: Vlastnosti a zkoušení kovů
Guaranteed by: Department of Metals and Corrosion Engineering (106)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2013 to 2020
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:54 / 54 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://Ing. J. Šerák, Ph.D. předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Šerák Jan Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B106004
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Šerák Jan Ing. Ph.D. (14.11.2012)
The aim of this subject is to introduce the basic mechanical properties of metals, explaining the relationship between the mechanical properties and the microstructure, the fracture mechanisms. Methods of study of metals are described.
Aim of the course -
Last update: TAJ106 (16.08.2013)

Students will be able to:

evaluate the mechanical properies of metallic materials.

decide about the use of alloys based on the loading conditions.

prevent cracks of materials in engineering practice.

Literature -
Last update: Šerák Jan Ing. Ph.D. (23.07.2013)

R:Holeček S.: Kovové konstrukční materiály I, skriptum VŠCHT Praha, 1997, 8070803096

R:Vojtěch D.: Kovové konstrukční materiály II, skriptum VŠCHT Praha, 1999, 8070803509

R:Vojtěch D.: Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT v Praze, 2010, 9788070807415

R:Veles P. : Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, Bratislava, ALFA, 1989,

R:Pluhař J. a kol. : Nauka o materiálech, SNTL Praha, 1989,0420589

R:Pluhař J. a kol. : Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL Praha, 1987, 0441187

A:Holeček S., Franěk J. : Návody k laboratorním cvičením oboru I, skriptum VŠCHT Praha, 1989, 8070800208

A:Pluhař J., Koritta J.: Strojírenské materiály, SNTL Praha, 1977, 0421277

A:Kubíček L.: Krystalizace kovů a slitin, skriptum VŠCHT, 1991, 8070801301

A:Jandoš F., Říman R., Gemperle A.: Využití moderních laboratorních metod v metalografii, SNTL Praha, 1985, 0441385

A:Slovák S., Rusín K. : Teorie slévání, SNTL Praha, 1990, 8003004004

A:Kratochvíl P., Lukáč P., Sprušil B. : Úvod do fyziky kovů I, SNTL Praha, 1984, 0401084

A:Sedláček V. : Zotavení a rekrystalizace, Academia Praha, 1985, 2113085

A:Strnadel B. : Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství, Ostravské tiskárny, Ostrava, 1998, 21048772

Learning resources -
Last update: Šerák Jan Ing. Ph.D. (23.07.2013)

www.vscht.cz/met/serak/vzk/index.htm

Syllabus -
Last update: Šerák Jan Ing. Ph.D. (14.11.2012)

1. Microstructure of materials. Metallography.

2. Light and electron microscopy.

3. Elastic and plastic properties.

4. Lattice deffects and their interactions with barriers.

5. Deformation, hardening and relaxation mechanisms.

6. Tensile, pressure, bending, shear and torsion testing.

7. Hardness testing.

8. Fracture mechanisms. Ductile and brittle fracture.

9. Testing of brittle fracture resistance.

10. Material fatique.

11. High temperature properties of metals.

12. Non-destructive testing of materials.

13. Phase transformations - methods of study.

14. Casting properties of metals and alloys.

Registration requirements -
Last update: TAJ106 (30.07.2013)

Physics I

Introduction to Study of Materials

Course completion requirements -
Last update: Šerák Jan Ing. Ph.D. (20.02.2018)

2 continuous credit tests

oral exam

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 40
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha