SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2021/2022
  
Materials Corrosion for Conservators - N106023
Title: Koroze materiálů pro restaurátory
Guaranteed by: Department of Metals and Corrosion Engineering (106)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Is interchangeable with: M106017
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (02.03.2009)
Conservators and restorers of heritage object meet all kinds of materials in practise. Basic knowledge of corrosion mechanisms and corrosion protection is essential for proper selection of restoration and conservation treatment. The course introduces basics of corrosion and corrosion protection of significant metallic, polymeric (paper, wood, textile, leather) and inorganic nonmetallic materials (glass, ceramics, building materials.
Aim of the course -
Last update: TAJ106 (09.08.2013)

Students will be able to:

understand the basic mechanisms of corrosion of metals, polymers and glass and ceramics.

understand the priciples of corrosion of metals, textile, wood, paper, leather, builiging materials, glass and ceramics.

understand the principles of corrosion protection of historical and modern materials.

Literature -
Last update: TAJ106 (09.08.2013)

R:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

R:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389

A:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004, 662379845

A:Kutz M. (ed.), Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005, 815515006

R: Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

A: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

Learning resources -
Last update: TAJ106 (09.08.2013)

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/predmety/koroze_materialu_pro_restauratory/kadm/index.html

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/312

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/313

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/38

Syllabus -
Last update: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (07.08.2013)

1. Thermodynamic and kinetic pressumptions of corrosion of metals.

2. Pasivity of metals, impact of heterogeneity on corrosion.

3. Forms of corrosion - mechanisms.

4. Environmental corrosion of metals.

5. Corrosion protection by materials selection and coatings.

6. Elektrochemical protection, modification of environment, design modification.

7. Corrosion informatics (literature, databases, testing, monitoring).

8. Factors affecting corrosion resistance of polymers.

9. Photochemica degradation and atmospheric aging of polymers.

10. Corrosion resistance of polymers, thermal degradation, biodegradation.

11. Corrosion of celulose and protein based natural materials.

12. Corrosion of glass and enamel coatings in water.

13. Corrosion of ceramics and concrete.

14. Corrosion of natural inorganic materials.

Registration requirements -
Last update: TAJ106 (09.08.2013)

Materials Science

Basic Inorganic Chemistry

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Examination test 50
Oral examination 30

 
VŠCHT Praha